Een zomer vol moois

AdCase heeft deze zomer – juni, juli en augustus – weer 2 mooie acties opgezet:

> Korting op het certificeringstraject ISO/HKZ

AdCase ondersteunt zorgorganisaties bij het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) zoals ISO 9001:2015, HKZ, HKZ zorg & welzijn, etc.. Een KMS draagt bij aan een stevige interne organisatie en duidelijke externe focus. Vaak is er veel geregeld rondom kwaliteit van zorg, maar dit sluit niet altijd volledig aan bij de norm van ISO of HKZ. Omdat de ISO of HKZ norm veel specifieke kennis vraagt ondersteunen wij zorgorganisaties bij het schrijven van het handboek en het implementeren hiervan.

Indien u in de maanden juni, juli of augustus AdCase de opdracht verstrekt om u te ondersteunen bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, ontvangt u 5% korting op het certificeringstraject.

> 10% korting Optimalisatiescan Ons®

Gebruikt u uw Ons® omgeving wel efficiënt?

Het pakket Ons® is volop in ontwikkeling en uw organisatie wellicht ook. In de nieuwsbrieven en webcasts van Nedap wordt u telkens geïnformeerd over deze ontwikkelingen, maar maakt u hier ook al gebruik van? Doorgaans merken wij, businesspartner van Nedap, op dat organisaties het systeem niet volledig benutten of dat de bedrijfsvoering niet meer helemaal aansluit op de mogelijkheden van het  ICT pakket.

Om te toetsen of u uw Nedap Ons® omgeving volledig benut heeft AdCase een ‘Optimalisatiescan’ ontwikkeld. In deze scan toetsen we of uw applicatie juist is ingericht, alle onderdelen volledig worden benut en of u het systeem efficiënt gebruikt.

AdCase biedt deze Optimalisatiescan in de maanden juni, juli en augustus 2019 aan met een korting van 10% op reguliere tarief. Indien u in deze zomermaanden de Optimalisatiescan bij AdCase afneemt kost de scan dus geen € 475,- maar € 427,50!

 


Benieuwd naar de mogelijkheden of een offerte? Neemt u dan contact op met info@adcase.nl of bel met 0541 – 72 39 75 en vraag naar de voorwaarden.