Aanbesteding wijkverpleging 2021 is begonnen

Op 1 april jl. hebben de zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid voor de wijkverpleging 2021 gepubliceerd. Hierin worden de speerpunten of belangrijke thema’s van de zorgverzekeraar benoemd, maar wordt ook aangegeven hoe het contracteringsproces eruit ziet en wat de minimale en aanvullende eisen zijn voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Planning

We hebben een overzicht gemaakt van de planning in dit proces van de vier grote zorgverzekeraars. Zie ook de afbeelding hierboven.
Download deze hier >>

Bij het maken van een keuze voor een zorgverzekeraar, of als u bij meerdere zorgverzekeraars wilt contracteren, kan het lastig zijn om inzichtelijk te krijgen aan welke eisen u moet voldoen. De minimumeisen van zorgverzekeraars lijken soms sterk overeen te komen, maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen die voor u als zorgaanbieder van belang kunnen zijn. AdCase kan u ondersteunen bij het contracteringsproces van uw organisatie.

Corona

We begrijpen dat er vragen zijn over eventuele wijzigingen in het beleid van zorgverzekeraars ten gevolge van de Coronacrisis. Momenteel zijn er geen wijzigingen bekend gemaakt. We monitoren dit en brengen u op de hoogte wanneer er belangrijke wijzigingen zijn via de nieuwsbrief of deze website.

Contact

Wilt u meer informatie en bent u geïnteresseerd in ondersteuning door een collega van Adcase? Neem contact met ons op!
Mail naar info@adcase.nl of bel 0541 72 39 75.