Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz)

Met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) worden de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangescherpt. Dit gebeurt door:

  • Aanvullende voorwaarden te stellen aan dividenduitkering.
    De aard van de voorwaarden en het tijdstip van inwerkingtreden kan variëren per deelsector en wordt gekoppeld aan het zich voordoen van excessen en de noodzaak die tegen te gaan, respectievelijk te voorkomen. Daarnaast wordt bezien of er een norm geïntroduceerd moet worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.
  • Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om elke vorm van belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen.
  • Versterking van de positie van de onafhankelijke intern toezichthouder binnen zorgaanbieders.
  • De uitbreiding en nadere inrichting van de Wtza-vergunning zodat aanbieders die de verkeerde intenties hebben of eerder de fout in zijn gegaan beter kunnen worden geweerd. En het introduceren van meer intrekkingsgronden, om de vergunning in te kunnen trekken als een zorgaanbieder niet integer handelt.

Dit wetsvoorstel wordt begin 2021 aan de Tweede Kamer voorgelegd, inwerkingtreding waarschijnlijk 1 januari 2022.

Vragen?
Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.

Bron: SPOT