Accountants en fiscalisten met veel kennis van de zorg- en welzijnssector

Uw financiële administratie altijd op orde

CAS Zorg Accountants: zorgaccountants die u ontzorgen

Door de samenwerking tussen AdCase en Zorg Accountants bent u zeker van accountants en fiscalisten met veel kennis van de zorg- en welzijnssector. Onze zogenoemde ‘zorgaccountants’ hebben specifieke kennis in uw branche en staan u met raad en daad bij. Bijvoorbeeld op het gebied van jaarverslagen, belastingaangiften (fiscaal zorg), financiële verantwoording van RvB en RvT, de jaarrekening zorg en nog veel meer!

De voordelen voor u:

  • kostenbesparing: geen onnodig uitzoekwerk omdat de specifieke kennis al paraat is;
  • hulp bij financiële verantwoording: bewaking van cycli en eisen;
  • toename efficiency: door periodieke managementinformatie anticipeert u tijdig op nieuwe ontwikkelingen;
  • beheersing van personeelskosten;
  • financiële sparringpartner: advies bij bijvoorbeeld investeringsplannen, vastgoedproblematiek of het doorvoeren van een reorganisatie.
CAS Accountancy

Zorg voor uw financiële verantwoording

Met een goede financiële huishouding bespaart u kosten. Bovendien leveren betrouwbare cijfers u zinvolle managementinformatie op. De ervaren ‘accountants zorg’ van CAS Zorg accountants hebben specifieke kennis in de zorgbranche. Zij zorgen voor een goede financiële verantwoording, in- én extern. Bijvoorbeeld uw financiële productieverantwoording richting de zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (nacalculatie NZa). Onze accountants helpen u verder uw personeelsadministratie, de opzet van een geautomatiseerde salarisadministratie cao zorg, uw kwartaalanalyse en bij de financiële afwikkeling en verantwoording op het gebied van de WMO, Wlz, Zvw en/of de RJ655 (een ontwerp-richtlijn voor financiële verslaglegging voor zorginstellingen).

Accountantsverklaringen zorg

Met CAS Zorg accountants bent u naast bovenstaande accountantsdiensten en goede managementinformatie zeker van de afgifte van drie soorten accountantsverklaringen. Allereerst bij de samenstelling, beoordeling of controleverklaring van de jaarrekening. Daarnaast bij de productieverantwoording voor gemeente of nacalculatie Wlz én bij de WNT-controleverklaring. Want alle zorginstellingen met een WTZI-erkenning en jeugdhulpaanbieders moeten een controle op de WNT-verantwoording laten uitvoeren door een accountant. Onze accountants ondersteunen u bij het uitvoeren van een controle op de WNT-verantwoording waarna zij uw controleverklaring opstellen. CAS Zorg accountants: accuraat in de ideale zorgwereld!

Regel ook uw accountancy via AdCase!

Snelle oplossingen

Snelle oplossingen

'Wij streven naar snelle oplossingen. Want dat werkt praktisch voor u én leidt tot tevreden cliënten die goede zorg krijgen vanuit een organisatie waarin het prettig werken is. Nu en in de toekomst.'

Goede communicatie

Goede communicatie

‘Wij geloven in goede en betrouwbare communicatie. We ondersteunen uw organisatie vanuit deze basis, met hart voor uw zaak, uw medewerkers en uw cliënten.’

Warm contact

Warm contact

‘Wij focussen op de kracht van verbinding. Door warm en persoonlijk contact. Voor een mooie toekomst samen, waarin iedereen doet waar hij goed in is en we samen onze doelen halen.’

Op zoek naar accountants met kennis van de zorgsector?