Ondersteuning op maat – verpleeghuislocaties

‘Waardigheid en trots op locatie’, is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het ministerie van VWS. Deelnemende zorgorganisaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij vervolgens ondersteuning op maat. Zeker in combinatie met de veranderende zorgvraag is dat voor de organisaties een hele uitdaging! Al circa 300 locaties doen mee. 
Vanuit Adcase zijn er meerdere coaches betrokken bij dit programma. De coaches ondersteunen de zorgorganisaties bij het aanbrengen van verbeteringen en/of veranderingen. Er worden mooie resultaten geboekt, zoals te lezen is in het interview met onze collega Nina Roddenhof via onderstaande link (klik op de titel):

 

St. Jozefklooster verbetert kwaliteit met Waardigheid en trots op locatie

Heeft u vragen over ‘Waardigheid en trots op locatie’ of heeft u interesse in andere vormen van coaching of tijdelijke ondersteuning?
Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op nummer 0541 – 723 975 of stuur een mail aan info@adcase.nl.