Audits: inzage voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in ONS in het gebruik door medewerkers

Binnen ONS Autorisatie bestaat sinds enkele maanden een nieuwe mogelijkheid: Audits.

Deze applicatie geeft inzage in wie, wanneer, bepaalde informatie in Ons heeft ingezien of aangepast.

Hiermee geeft Audits bijvoorbeeld antwoord op de onderstaande vragen:

  • Wie heeft het dossier van cliënt X ingezien in periode Y?
  • Wanneer heeft gebruiker X ingelogd in applicatie Y?
  • Wie heeft bepaalde gegevens toegevoegd of verwijderd in applicatie X?

Vaak is het de functionaris gegevensbescherming (FG) die met deze vragen aan de slag gaat. Het onderdeel Audits geeft de FG’er of andere gebruikers met de juiste autorisatie op een eenvoudige manier met een duidelijke startplek om binnen Ons toezicht te houden op de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Mocht u hierover vragen hebben of een afspraak willen plannen, neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl