Belangrijkste veranderingen en tijdspad release iWlz 2.4

Op 1 januari 2023 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.4 ingevoerd ter vervanging van de iWlz 2.3. Deze migratie begint op donderdag 29 december 2022. We informeren je graag over de belangrijkste veranderingen voor jou als zorgaanbieder en wanneer deze plaatsvinden.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor zorgorganisaties?

Functie en klasse niet langer in berichten

Mede door de invoering van het toewijzen van indicaties in percentages sinds 1 april 2018 is de functionaliteit van functies en klassen komen te vervallen. Deze worden vanaf release iWlz 2.4 dan ook niet meer meegegeven in de AW33.

‘Toeslag overig’ bij AAT aangevuld met nieuwe code voor logeren

Sinds de ingang van de regeling langdurige zorg 2020 is logeren toegevoegd als reden om verhoging van het basisbudget aan te vragen. Hiervoor wordt een nieuwe code toegevoegd aan de tabel, zodat dit vanaf 2023 ook via een AAT aangevraagd kan worden.

Extra classificatie op wachtlijststatus ‘urgent plaatsen’

Met de gedeeltelijke overheveling van de GGZ naar de Wlz is de behoefte voor een extra classificatie ontstaan. Bij de wachtlijststatus ‘urgent plaatsen’ is in deze nieuwe release de classificatie ‘Doorstroom klinische GGZ’ toegevoegd.

Extra grondslagen

In de AW33 kunnen op dit moment slechts 2 grondslagen worden meegegeven, terwijl het CIZ tot 4 grondslagen in de indicatie kan opnemen. Om ervoor te zorgen dat deze waardevolle informatie op de juiste plek komt, kunnen er vanaf deze release maximaal 4 grondslagen worden opgenomen in de AW33.

Telefonisch consult

Een telefonisch consult moet altijd vastgelegd worden als aantekening in het cliëntendossier. Inhoudelijk verschilt dit niet van de huidige praktijk, echter was deze verplichting alleen opgenomen in de prestatiebeschrijving van de prestatie behandeling SO/AVG (H335/H336). Vanaf 2023 dient dit dus altijd te gebeuren, los van de ingezette code.

Nieuwe methodiek Meerzorg

Per 1 oktober 2022 geldt voor nieuwe aanvragen van Meerzorg de nieuwe systematiek. Het uitgangspunt van de nieuwe meerzorgsystematiek blijft dat de zorgvraag van iedere cliënt uniek is, maar de bekostiging gaat met een standaard. Hiervoor zijn meerzorgprofielen en maatwerkbedragen ontwikkeld.

Zo kan meerzorg flexibel worden ingezet. Voor zowel individuele- als groepsmeerzorg zijn hier nieuwe aanvraagformulieren voor beschikbaar, alsook een rekentool om het juiste profiel en bedrag te bepalen. Per 1 januari 2023 wordt deze systematiek volledig toegepast en geldt deze dus ook voor heraanvragen.

Tijdspad

Vanaf 29 december 2022 begint de migratie naar de nieuwe versie. Wij geven een overzicht van de belangrijkste stappen voor jou als zorgorganisatie.

Let op: De transitie vindt plaats in de periode van 29 december 2022 14.00 uur tot 1 januari 2023 24.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.