Is uw organisatie voor 2020 voor het eerst gecontracteerd voor één van de onderstaande financieringsvormen, dan komt het digitaal berichtenverkeer om de hoek kijken. 

  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • Wet langdurige zorg (Wlz)

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

  • Jeugdwet (JW)

  • Forensische Zorg (FZ)

Onze afdeling Digitaal Berichtenverkeer kan u helpen bij het dagelijks ophalen van indicaties/beschikkingen en het maandelijks/4-wekelijks declareren van de geleverde zorg bij de verschillende financierders.

 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Jelle ten Wolde via het telefoonnummer 0541-723975