Accountancy

/Accountancy

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden. Zelfstandig of niet? Of btw berekend moet worden hangt af van de vraag of er sprake is van zelfstandigheid van de commissaris of andere toezichthouder ten aanzien van de toezichthoudende werkzaamheden. Dit is vaak niet het geval, wat betekent [...]

Zorgsector mag vier maanden later jaarverslag inleveren

Zorginstellingen krijgen vier maanden meer tijd om hun jaarverslag over 2020 te deponeren. Dat heeft het ministerie van VWS besloten. Hiermee wil VWS de zorgsector in deze coronadrukte ontlasten. Zorgorganisaties moeten normaal hun jaarverantwoording uiterlijk 31 mei inleveren. VWS heeft vandaag besloten om dat met vier maanden uit te stellen: instellingen dienen dus voor 1 oktober dit jaar hun jaarverantwoording klaar te hebben over het afgelopen boekjaar. Vorig jaar verleende [...]

Geen hogere WW-premie bij overwerk

Ook in 2021 geen hogere WW-premie bij overwerk Werkgevers betalen meer WW-premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Op deze manier wil de overheid vaste dienstverbanden zoveel mogelijk stimuleren. Vanwege corona is besloten de maatregel te verruimen wanneer veel wordt overgewerkt. Verschil 5% in 2021 De lage WW-premie bedraagt dit jaar 2,7%. De hoge WW-premie voor mensen met een flexibel arbeidscontract is 5%-punt hoger, dus 7,7%. Werknemers met een vast [...]

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona

Opnieuw uitbreiding steun vanwege corona Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door de coronamaatregelen zwaar worden getroffen. Deze nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid. Let op! Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, kunnen er vanuit de overheid nieuwe aanvullingen of verbeteringen van de steunmaatregelen komen. Het overzicht in [...]

Aanscherping bedrijfsvoering zorgaanbieders – Wibz

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) Met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz) worden de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aangescherpt. Dit gebeurt door: Aanvullende voorwaarden te stellen aan dividenduitkering. De aard van de voorwaarden en het tijdstip van inwerkingtreden kan variëren per deelsector en wordt gekoppeld aan het zich voordoen van excessen en de noodzaak die tegen te gaan, respectievelijk te voorkomen. Daarnaast wordt bezien of er een [...]

Wijziging vennootschapsbelasting besluit, gevolgen voor jouw zorgvrijstelling?

Het vennootschapsbelasting zorgbesluit is eind 2019 aangepast. Indien je in aanmerking wil (blijven) komen voor de zorgvrijstelling is het noodzakelijk dat je jouw governance en statuten in lijn brengt met de vennootschapsbelasting eisen per 31 december 2020. Wat is er nodig? Een zorg B.V. moet (in)direct een meervoudig bestuur hebben, wanneer dit er niet is dan kan dit ondervangen worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan (wat sowieso een eis is [...]

Nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieder?

Pakket Adcase ondersteunt nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieders Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Of heeft u voor het eerst te maken met Zorg in Natura? Om een goede start te maken als ondernemer op de zorgmarkt heeft u veel zaken te regelen. Heeft u het digitale berichtenverkeer op orde? Werkt u al met een ECD? Beschikt u al over een kwaliteitsmanagementsysteem of denkt u daarover na? Met welke partijen heeft u te [...]

Tegemoetkoming vaste lasten via intermediair

Een tegemoetkoming ontvangen? Sinds 30 juni 2020 kunnen ondernemers in sectoren die specifiek door het coronavirus zijn getroffen, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (tegemoetkoming vaste lasten) aanvragen. Vanaf 1 september 2020 is het ook mogelijk om deze aanvraag te laten verzorgen door een intermediair, zoals uw accountant. Zie voor meer informatie deze link: www.sra.nl   Wilt u meer weten? Neem contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.

Bonus voor zorgpersoneel

Bonus zorgmedewerkers - inzet tijdens corona Er komt een bonus van € 1.000 voor een grote groep zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten tijdens corona. De bonus heeft geen effect op eventuele toeslagen die iemand krijgt, volgens het ministerie van Volksgezondheid. De bonus is voor alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en daarbij in coronatijd (tussen 1 maart en 1 september 2020) direct of indirect de effecten [...]

Versoepelde BTW-regels zorgsector- corona

Tweetal aanpassingen ministerie van Financiën Vanwege het coronavirus wordt in de zorgsector momenteel veelvuldig personeel in- en uitgeleend. Ook worden medische hulpmiddelen met regelmaat kosteloos geleverd. Om de BTW-regels hierbij geen beperking te laten zijn, heeft het ministerie van Financiën een tweetal aanpassingen gedaan. Terugwerkende kracht De goedkeuringen van het ministerie gelden met terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en blijven van kracht tot 16 juni 2020. 2. In- en [...]