Beleid en kwaliteit

/Beleid en kwaliteit

Nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieder?

Pakket Adcase ondersteunt nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieders Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Of heeft u voor het eerst te maken met Zorg in Natura? Om een goede start te maken als ondernemer op de zorgmarkt heeft u veel zaken te regelen. Heeft u het digitale berichtenverkeer op orde? Werkt u al met een ECD? Beschikt u al over een kwaliteitsmanagementsysteem of denkt u daarover na? Met welke partijen heeft u te [...]

Waarschuwingsregister voor langdurige zorg

Wist u dat…. Veel organisaties nog niet op de hoogte zijn van het bestaan van dit waarschuwingsregister? Zie: www.skipr.nl   Meer informatie? Neem contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.

Toezicht tijdens Corona

Wist u dat…. Actuele informatie van de IGJ over toezicht tijdens Corona via deze link te vinden is: www.igj.nl   Meer weten over inspectiebezoek? Neem contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.

Inkoopkader WLZ specifiek voor DSW en Menzis

DSW en Menzis hebben eigen invulling inkoopkader Wlz Ondanks de introductie van het landelijk inkoopkader Wlz 2021 – 2023 houden de zorgverzekeraars Menzis en DSW vast aan een eigen inkoopbeleid voor de langdurige zorg. Via deze link vindt u nadere informatie hierover: www.skipr.nl Meer weten over zorginkoop? Wij helpen u graag verder. Neem contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.

Erkend kwaliteitsmanagementsysteem

Gaat u aanbesteden? Of heeft u zojuist aanbesteed? Maar uw organisatie voldoet (nog) niet aan de eis van een erkend (gecertificeerd) kwaliteitsmanagementsysteem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Onze adviseurs helpen u graag om een passend systeem neer te zetten dat voldoet aan de eisen zodat de kans van slagen van aanbesteden/contracteren wordt vergroot. Wij kunnen u ook helpen bij het onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Meer informatie? [...]

PREM toch verplicht in 2020

PREM Wijkverpleging - toch uitvoering in 2020 Wegens het coronavirus heeft de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging in april aan zorgorganisaties laten weten dat de PREM Wijkverpleging werd uitgesteld tot 2021. Organisaties waren niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging uit te voeren en PREM-data aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Vervolgens heeft Zorginstituut Nederland echter laten weten dat het uitstel geldt tot 1 maart 2021. Dat betekent dat zorgorganisaties [...]

De Wmcz 2018 van kracht per 1 juli 2020

Deadline 1 januari 2021 De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 in werking getreden. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar de tijd om de nieuwe regels rondom medezeggenschap van cliënten in te voeren. Deze termijn blijft, ondanks de Coronacrisis, ongewijzigd van kracht. Het ministerie van VWS heeft echter aangegeven dat de IGJ voorlopig niet zal handhaven op de bepalingen in [...]

Ondersteuning contracteringsproces

Verschillende ondersteuningsmogelijkheden Beleid en Kwaliteit Naast ondersteuning en advies in het contracteringsproces kan Adcase u ook van dienst zijn bij: Opstellen ondernemersplan Aanvragen Wtzi Tegenlezen statuten Contact Wilt u meer informatie en bent u geïnteresseerd in deze of andere ondersteuning? Neem vrijblijvend contact met ons op! Mail naar info@adcase.nl of bel naar 0541 72 39 75.

Aanbesteding wijkverpleging 2021

Aanbesteding wijkverpleging 2021 is begonnen Op 1 april jl. hebben de zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid voor de wijkverpleging 2021 gepubliceerd. Hierin worden de speerpunten of belangrijke thema’s van de zorgverzekeraar benoemd, maar wordt ook aangegeven hoe het contracteringsproces eruit ziet en wat de minimale en aanvullende eisen zijn voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders. Planning We hebben een overzicht gemaakt van de planning in dit proces van de vier grote zorgverzekeraars. Zie [...]

Handreiking dagbesteding GZ

Handreiking dagbesteding GZ Wist u dat….. Sinds 1 juni jongstleden de handreiking dagbesteding in de GZ beschikbaar is? Voor meer informatie zie deze link: