Implementatiesoftware

/Implementatiesoftware

Ontwikkelingen registratie Wet Zorg en Dwang (Wzd)

Rond het onderwerp Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nedap biedt daarom de mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp via online sessies. Je kunt je voor deze sessies aanmelden via Basecamp. In de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat opgenomen dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige [...]

Rooster gebaseerd autoriseren Ons®

Rooster gebaseerd autoriseren Ons®: Geef je medewerkers alleen rechten voor de afdeling / het team waar ze ingepland zijn Bij het toekennen van de autorisaties in Ons® hebben flex-medewerkers vaak de meest uitgebreide rechten. Zij werken op diverse afdelingen en hebben daarom inzage nodig in de cliëntendossiers van deze verschillende afdelingen. Vanaf nu is dit verleden tijd, omdat het binnen Ons® beter geregeld kan worden. Binnen Ons® bestaat nu de mogelijkheid [...]

Vereenvoudig je zorgplannen met het gebruik van het ONS Dagoverzicht

We kennen het waarschijnlijk allemaal wel. Binnen het zorgplan staat vaak zo veel informatie over activiteiten en handelingen dat de daadwerkelijke doelen en acties ondergesneeuwd raken. Vaak wordt er een verwijzing gemaakt naar een document of profielvragenlijst, maar die hebben weer geen koppeling met het zorgplan. Dagoverzicht Om het zorgverleningsproces beter te stroomlijnen heeft Nedap het Dagoverzicht ontwikkeld. Binnen het Dagoverzicht kun je vanuit het zorgplan inzage krijgen in alle [...]

Grote veranderingen WMO-JW

WMO / JW: grote veranderingen in het berichtenverkeer én de declaraties Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaard iWmo en iJw van kracht. Deze release wordt beschreven als een grote release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer maar hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Door deze wijziging zal iedere organisatie met een financiering vanuit de iWMO en/of de [...]

ONS Vandaag

Handige app (juist) tijdens de route ONS Vandaag is een handige app, waarmee de medewerker al tijdens de route aanpassingen kan doen als een zorgmoment langer of juist korter duurt. Een planning kan anders lopen dan vooraf gepland. Een zorgmoment bij een cliënt kan langer of korter zijn dan verwacht of zelfs helemaal niet doorgaan. Met ONS Vandaag kunnen deze veranderingen snel worden verwerkt en hoeft een medewerker zelfs niet [...]

2021: Wijzigingen in de i-standaarden

Wees voorbereid Er komen in 2021 diverse wijzigingen in de i-standaarden van iWMO en iJW. Zorg dat je voorbereid bent! Hoewel 2020 nog een aantal maanden te gaan heeft, staat 2021 in zorgland toch al voor de deur.  De belangrijkste wijziging lijkt volgend jaar terecht te komen binnen de iWMO en de iJW. Er komen diverse nieuwe berichtsoorten: 317 / 319 – berichten voor het aanvragen van een wijziging in een [...]

Nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieder?

Pakket Adcase ondersteunt nieuwe (gecontracteerde) zorgaanbieders Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Of heeft u voor het eerst te maken met Zorg in Natura? Om een goede start te maken als ondernemer op de zorgmarkt heeft u veel zaken te regelen. Heeft u het digitale berichtenverkeer op orde? Werkt u al met een ECD? Beschikt u al over een kwaliteitsmanagementsysteem of denkt u daarover na? Met welke partijen heeft u te [...]

Rooster zichtbaar op teamniveau

Ons® Planning Het is sinds kort mogelijk om een rooster van een team zichtbaar te maken zodra de roosteraar de periode wil publiceren bij de medewerkers. Als roosteraar worden we allemaal wel eens benaderd door een medewerker, die reageert op een ingeplande dienst. Dat gebeurt vaak al, terwijl je als roosteraar nog druk aan te schuiven bent om het rooster sluitend en kloppend te krijgen. In Ons Planning is het [...]

Aanvullende Nedap applicatie: Ons® Medicatie

Ons® Medicatie; ondersteuning medicatie-toedienlijsten Herkent u het onhandige werken met de papieren medicatielijsten? Het verzamelen van de lijsten, het bewaren of uploaden van de medicatielijsten per cliënt? Met Ons® Medicatie kan er digitaal afgetekend worden en is tevens de bewaartijd gegarandeerd. Iedere zorgmedewerker herkent de problemen rondom het gebruik van de papieren medicatielijsten. Er moet dagelijks afgetekend worden en regelmatig moeten de “volle” lijsten verzameld en gearchiveerd worden. Om dit proces te [...]

Training waardevrij en objectief rapporteren

Representatieve rapportage schrijven Waardevrij en objectief rapporteren is voor veel medewerkers moeilijk. In de snelheid van werken én in de waan van de dag is niet elke geschreven rapportage even representatief. Wij kunnen u helpen om dit binnen uw organisatie te verbeteren. In het dagelijks gebruik van ONS komt ieder van ons wel eens een rapportage tegen, waarvan je kriebels in je buik krijgt of je tenen gaan krommen. Nog [...]