Implementatiesoftware

/Implementatiesoftware

Herinrichting applicatie Ons®

Bent u klaar voor 2020? Nog even en dan staat het nieuwe jaar weer voor de deur. Voor applicatiebeheerders van Nedap Ons®  altijd weer een moment om de software aan te passen op o.a. de veranderde wet- en regelgeving en de wijzigingen o.b.v. het contract met de financier. En hoewel op dit moment nog niet alle aanpassingen bekend zijn, is het wel verstandig om alvast een afspraak in te plannen als [...]

Implementeren nieuwe ontwikkelingen Ons®

Beschikbare applicatiebeheerders Ons® De Ons® applicatie van Nedap ontwikkelt in een snel tempo en uw eigen organisatie wellicht ook. Mede om deze redenen merken wij in onze klantenkring en in ons netwerk dat de behoefte aan applicatiebeheer groeit. Logisch, want het is cruciaal dat de systemen die het primaire proces ondersteunen, probleemloos werken. Hoe frustrerend is het als de applicatie problemen geeft en uw medewerkers niet verder kunnen in hun [...]

Ons® Sessie

Met één druk op de knop kun je overal uitloggen Binnenkort verschijnt in het Medewerkerportaal bij het onderdeel 'Mijn Instellingen' een nieuw onderdeel: Sessies. Dit onderdeel bevat een knop waarmee de gebruiker in één keer kan uitloggen voor alle websessies die de gebruiker mogelijk open heeft staan in verschillende browsers en op verschillende devices. De knop is onder meer ontwikkeld als oplossing voor de onderstaande situaties: Gedeeld device: Een gebruiker [...]

Boete Autoriteit Persoonsgegevens

Er bestaat een risico op een boete vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze zijn echter eenvoudig te voorkomen. Lees in dit artikel wat u zelf kunt doen: Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens is onlangs de eerste boete uitgedeeld aan een zorginstelling in Nederland. In de communicatie van de Autoriteit Persoonsgegevens m.b.t. de toegekende boete werd op een aantal onderwerpen ingegaan: A. te weten autorisaties, logging en B. tweefactor authenticatie. A. - [...]

Persoonlijk cliëntverhaal

Persoonlijk cliëntverhaal: een goede aanvulling in het cliëntdossier Wie kent het levensverhaal van een cliënt nu beter dan de directe mantelzorgers. Daarom is het vanaf heden mogelijk om in een goede samenwerking tussen mantelzorgers en de zorgmedewerkers het 'Persoonlijk Cliëntverhaal' te tonen in het dossier. De mantelzorger van de cliënt kan het levensverhaal, maar ook de eetgewoontes, muzieksmaak en hobby’s vastleggen in CarenZorgt. Na het invullen wordt deze informatie gedeeld met de [...]

Webcast vanuit Nedap over het gebruik van het Financieel Dashboard

Financieel Dashboard Onbekend maakt onbemind. Dit spreekwoord is zeker van toepassing op het volgende applicatieonderdeel van Nedap Ons: het Financieel Dashboard. Het Financieel dashboard is een losse en kosteloze applicatie waarmee gedetailleerde informatie verkregen kan worden over financiële gegevens die leiden tot declaraties en facturen. Door verschillende inzichten zal het Financieel dashboard een oplossing bieden om de informatiekloof tussen productiegegevens en de declaratie c.q. factuur te kunnen dichten. Volg de webcast [...]

Invoering Wet Zorg en Dwang

Nieuwe wet Zorg en Dwang, wat betekent dit voor u en uw organisatie? Deze wet geldt uitsluitend voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Vrijheidsbeperking, of onvrijwillige zorg zoals het in het wetsvoorstel Zorg en Dwang heet, gaat over alle maatregelen die cliënten in hun vrijheid beperken. De Wet zorg en dwang (Wzd) moet de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen per [...]

Weergave nieuw roosterscherm

Ons Rooster 2.0 Vanaf versie 2019.2 kan de nieuwe roosterweergave getest worden. Hiervoor klik je op “Probeer het nieuwe roosterscherm!” in het menu “rooster” van Ons Planning. De ontwikkelaars van Nedap hebben een aantal verbeteringen aangebracht in de algemene gebruiksvriendelijkheid. De menubalk is anders ingericht, er kan o.a. sneller naar andere periodes en jaren geklikt worden. De HUB is aan de menubalk toegevoegd, hierdoor kun je sneller schakelen tussen de [...]

Financieel Dashboard Ons

Het Financieel Dashboard levert bijdrage aan de financiële administratie van uw organisatie Het Financieel Dashboard binnen uw Nedap Ons® applicatie biedt u als organisatie een snel en duidelijk overzicht van al uw financiële transacties. In dit overzicht krijgt u snel inzicht in: De ongedeclareerde financiële boekingen: de zorgregels en declaraties van uw cliënten die nog niet gedeclareerd of gefactureerd zijn. Een declaratie- en facturatieoverzicht met daarin alle reeds verzonden facturen met [...]