Cliëntervaringen meten met de PREM* Wijkverpleging | verplicht in 2019

Wist u het al? Alle aanbieders van wijkverpleging zijn in 2019 verplicht minimaal één keer een onderzoek met de PREM Wijkverpleging te doen. Een besluit van de Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging.
Dit onderzoek moet uiterlijk vóór 1 oktober 2019 zijn afgerond.


SPECIAAL VOOR U:
Een ondersteuningoplossing – zonder franje

Wij – AdCase en LENS Business software – doen u een aanbod zonder franje. Wij leveren u een kwalitatief goed, maar zoveel mogelijk standaard onderzoek. Afgestemd op de eisen die zijn gesteld. Dit om een scherp tarief te kunnen hanteren. Wij hebben veel kennis van en ervaring in het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken en zijn goed op de hoogte van de laatste meetinstructies voor de PREM Wijkverpleging.

Wilt u meer weten over ons scherpe aanbod?
Mail dan naar Angela van Ooijen – a.vanooijen@adcase.nl of bel 0541 72 39 75 en vraag naar Angela, Arjan of Jelle.

Lees onderstaand over de inhoud van dit aanbod.


WAT KRIJGT U?

Standaard vragenlijst

De PREM is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit:

  • 9 ervaringsvragen, te waarderen op een schaal van 1 tot en met 10,
  • een aanbevelingsvraag (NPS),
  • open vragen (wat kan beter en waarover bent u juist zeer tevreden),
  • en een aantal achtergrondvragen.

Het is mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de vragenlijst, hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht.

Aanbevelingsvraag

Met de aanbevelingsvraag (NPS) is het mogelijk uw organisatie te benchmarken, zowel tussen teams als met andere organisaties. In een open vraag wordt de mogelijkheid gegeven aan cliënten om complimenten en verbeteringen te noemen. U bent als zorgaanbieder vrij om te bepalen hoe u de PREM Wijkverpleging uitvraagt, passend bij uw organisatie en cliëntengroep.

Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

  • Online vragenlijst via een QR code, via de mail aangeboden aan uw cliënten.
  • Online vragenlijst via een link, via de mail aangeboden aan uw cliënten.
  • Schriftelijk via een vragenlijst, per post verzonden inclusief een retourenvelop (wij verwerken voor u de antwoorden in het online systeem).

HOE DOEN WE DAT?

De contactpersoon van AdCase bespreekt eerst (telefonisch) uw wensen en stemmen die af op ons aanbod. Voor aanvang van het onderzoek ontvangt u van ons een inlogcode waarmee u gedurende het hele onderzoek de resultaten kunt volgen. Op het eind kunt u de rapportage inzien, gespecificeerd op organisatieniveau, regio- of wijk(team)niveau. U ziet welke positieve ervaringen cliënten hebben met uw medewerkers en uw organisatie en waar zij nog verbeterpunten zien.

De resultaten van de PREM Wijkverpleging zijn bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering en worden daarnaast door LENS business software & AdCase aangeleverd bij de gegevensmakelaar (Zorgkaart NL), voor externe verantwoording en publicatie.
Door de samenwerking van LENS business software & AdCase bent u gegarandeerd van een optimaal maatwerk onderzoek.

Wij begeleiden u bij het opzetten en uitvoeren van het PREM onderzoek, conform de daarvoor geldende richtlijnen.

 

“LENS business software & AdCase, een scherp tarief en maximale ontzorging”

— Arjan Rosens, directie en relatiebeheer AdCase

AVG adviseert inzet onderzoeksbureau

Voor het uitvragen van de PREM wordt zorgaanbieders dringend geadviseerd om een onderzoeksbureau in te schakelen. Dit in verband met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) waaraan moet worden voldaan én de aanlevering aan de gegevensmakelaar en Zorgkaart Nederland.

Niet alleen voor wijkverpleging

Ook voor de WMO en de WLZ is dit een onderzoeksmethode die goed passend is.

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging?

Wilt u meer weten over onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op.AdCase | Oldenzaal
0541 – 72 39 75
Stuur een mail naar: a.vanooijen@adcase.nl