De regels Wmcz 2018 worden gewijzigd
Wat betekent dat voor u?

De regels voor cliëntenraden en medezeggenschap binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) worden gewijzigd. Het wetsvoorstel ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018’ (Wmcz 2018) is op 21 mei 2019 aangenomen en treedt naar verwachting op 1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar om de nieuwe regels toe te passen.

Wanneer bent u als zorginstelling verplicht een cliëntenraad in te stellen?

• Als u langdurige zorg met verblijf dan wel 24-uurs zorg levert en er vanaf 10 zorgverleners werkzaam zijn.
• Als u thuiszorg met verpleging en verzorging levert en er vanaf 10 zorgverleners werkzaam zijn.
• Als u ambulante zorg/thuiszorg/dagbesteding vanuit de WLZ levert en er vanaf 25 zorgverleners werkzaam zijn.

De wet beoogt de positie van cliëntenraden te versterken t.o.v. zorginstellingen en geeft tegelijkertijd meer ruimte voor maatwerk in medezeggenschap.

Het team Beleid en Kwaliteit heeft de wet- en regelgeving en daarbij behorende organisatieveranderingen voor u op een rij gezet en kan u adviseren over hoe u deze wijzigingen op een goede manier kunt implementeren en borgen binnen uw organisatie. Lukt het uw organisatie niet om een cliëntenraad in te stellen of wilt u de inspraak van cliënten op een andere manier regelen, neem dan contact met ons op.
U kunt ons bereiken op nummer 0541 – 723 975 of stuur een mail aan info@adcase.nl.