Expertise, continuïteit en vermindering van kosten: besteed je Zorgadministratie uit

De Zorgadministratie is voor veel zorgorganisaties erg complex. Maar waar komt de Zorgorganisatie om de hoek kijken? Waarom is het van belang om dit goed en efficiënt in te richten? En welke voordelen biedt het wanneer je de Zorgadministratie uitbesteed? Wij nemen je hier graag in mee.

In-, door- en uitstroom

Het primaire zorgproces, dat is waar het voor jou als zorgorganisatie om draait. Bij dit primaire proces kunnen we drie stromen onderscheiden, namelijk de instroom, doorstroom en uitstroom. Deze drie fases komen overeen met de reis van de cliënt binnen het zorgproces. We lopen de verschillende stromen kort met je door.

Instroom

We starten met de instroom van cliënten. Hierbij is het van groot belang dat de cliëntgegevens op een juist wijze worden ingevoerd, zodat op basis van de hulpvraag en gegevens een passend aanbod van zorg aan de cliënt geboden kan worden.

Doorstroom

Onder de noemer zorg, ondersteuning en behandeling worden alle diensten aan de cliënten verleend. Op basis van de uitkomsten van een indicatie kunnen vervolgens medewerkers ingepland worden passend bij de zorgvraag. Alle zorg die verleend wordt dient gedeclareerd en verantwoord te worden.

Uitstroom

De uitstroom betreft de afronding van het zorgproces voor de cliënten. Hierbij wordt de zorg geëvalueerd, afgerond en waar nodig overgedragen aan andere hulpverleners.

Zorgadministratie uitbesteden

Binnen de verschillende fases is een goede Zorgadministratie essentieel, voor zowel de cliëntadministratie als de zorgverantwoording en -declaratie. Maar het vergt ook veel kennis en tijd van jouw medewerkers.

Het uitbesteden van de Zorgadministratie aan een gespecialiseerd adviesbureau zoals Adcase kan een uitkomst zijn. Adcase kan als Zorgadministratie kantoor het digitale berichtenverkeer binnen de iWMO, iJW, iWlz, Zvw en/of FZ voor je verzorgen. Wij nemen hierbij de administratieve verplichtingen over en zorgen voor continuïteit en correctheid van jouw cliëntgegevens. Wij sommen de belangrijkste voordelen op die het uitbesteden van de Zorgorganisatie jou bieden:

  • Je hebt altijd toegang tot de expertise en ervaring van gespecialiseerde adviseurs over de Zorgadministratie en bijbehorende wet- en regelgeving.
  • De adviseurs zijn flexibel inzetbaar op locatie en/of op afstand.
  • De adviseurs zijn op korte termijn inzetbaar.
  • Je vermindert personeelskosten en kosten voor werving- en selectieprocedures voor administratief personeel.
  • Je maakt een verbeterslag op de kwaliteit, efficiency en continuïteit van de Zorgadministratie.
  • Je krijgt als zorgorganisatie meer tijd voor het primaire proces.

Het uitbesteden van de Zorgadministratie kan dus vele voordelen bieden voor jouw organisatie. Door de jarenlange kennis en ervaring van onze specialisten, ondersteunen wij jou van registratie tot declaratie. Interesse in onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.