Het Financieel Dashboard levert bijdrage aan de financiële administratie van uw organisatie

Het Financieel Dashboard binnen uw Nedap Ons® applicatie biedt u als organisatie een snel en duidelijk overzicht van al uw financiële transacties.

In dit overzicht krijgt u snel inzicht in:

  • De ongedeclareerde financiële boekingen: de zorgregels en declaraties van uw cliënten die nog niet gedeclareerd of gefactureerd zijn.
  • Een declaratie- en facturatieoverzicht met daarin alle reeds verzonden facturen met daarbij de status (goedgekeurd, afgekeurd of in afwachting).
  • Een factuur overzicht per debiteur / declaratiestroom / AGB-code: de facturen worden getoond met factuurnummer en de bedragen. Een goed overzicht voor uw accountant waarin ook aangegeven wordt of er facturen gedeeltelijk betaald zijn.
  • Met in de toekomst een mogelijke uitbreiding naar de budgetmonitor, zodat het budgetplafond beter gemonitord kan worden.

Mocht u over het gebruik of de inrichting van het Financieel Dashboard vragen hebben of een afspraak willen plannen, neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl