Functionaris Gegevensbescherming

Een onafhankelijke en deskundige ‘collega’; in te zetten voor advies en ondersteuning op het gebied van privacy (AVG) binnen uw zorgorganisatie.

Functionaris Gegevensbescherming zonder dienstverband

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG’er) is voor zorgorganisaties gewenst – in sommige gevallen zelfs verplicht. De FG’er is verantwoordelijk voor toezicht op het naleven van de AVG wet en handelt hier naar.

Een FG’er inhuren? Met het AdCase service-abonnement beschikt u over een eigen FG’er. Met zijn kennis en kunde vult hij werkzaamheden in op een manier die past binnen uw organisatiestructuur. Preventief en adhoc (datalek).

Inhoud AdCase FG service-abonnement:

  • Een gecertificeerde FG’er – op afroep bereikbaar als sparringpartner, adviseur en uitvoerende;
  • Actuele kennis over wet- en regelgeving;
  • Opstellen van een adviesrapport t.b.v. de AVG wet;
  • Jaarlijkse interne AVG audit en evaluatie van het verwerkingsregister, de PIA (risico-analyse) en de beleidstukken.

Voordeel voor u:
Deze ‘externe’ functionaris valt buiten de lijnorganisatie en is volledig onafhankelijk.

Tip

Benieuwd hoe uw zorgorganisaties het doet in het kader van de AVG?