Goede ondersteuning van zorgprofessionals hangt samen met optimale inrichting van Ons®

Veel zorgorganisaties werken met Nedap Ons®, waarmee de administratieve taken van zorgprofessionals vereenvoudigd worden en er meer tijd overblijft voor het leveren van zorg. Maar hoe zorg je er dan voor dat het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) Ons® daadwerkelijk bijdraagt aan het leveren van goede zorg? We vroegen Remco Stap, implementatiespecialist bij Adcase, hier meer over.

“Ik kom bij veel organisaties, waarbij we te maken hebben met verschillende doelgroepen”, vertelt Remco. “Eén ding is echter altijd hetzelfde, namelijk het gezamenlijke doel om de zorgprofessionals zo min mogelijk te belasten met overbodige administratieve handelingen”. Remco ondersteunt al jaren zorgorganisaties met de implementatie van Ons® en vraagstukken die aan het licht komen nadat het systeem is geïmplementeerd. “Vaak denkt een organisatie dat ze klaar zijn na de implementatie, maar soms is er meer nodig dan een werkend systeem”, vervolgt Remco. “Het komt regelmatig voor dat een organisatie al werkt met Ons®, maar door de dagelijkse praktijk geen tijd heeft om te reflecteren op het gebruik en de mogelijkheden hiervan. Ik help dan graag met het aanbrengen van structuur en het maken van verbeterslagen”.

Administratieve en zorginhoudelijke kennis

Adcase ondersteunt dus niet alleen bij de implementatie van Ons®, maar heeft de kennis en expertise om juist dat stapje extra te zetten, om zorgorganisaties verder te helpen. “Als consultant stap je echt uit de waan van de dag, om te zien waar de knelpunten en problemen liggen”, vervolgt Remco. “Ik heb veel kennis van zowel het administratieve als zorginhoudelijke gedeelte van Ons®. Op basis van gesprekken met de gehele organisatie, van strategisch tot aan operationeel niveau, maak ik dan in hoofdlijnen een knelpuntenanalyse op. Organisaties ervaren hiervan echt toegevoegde waarde, omdat wij datgene kunnen bieden waar zij in de dagelijkse hectiek niet aan toekomen. Om echt iets voor elkaar te krijgen komen we met concrete oplossingen en werkbare voorstellen. Zo maken we ogenschijnlijk lastige problematiek makkelijk en oplosbaar”.

Bouwen en testen

Maar dit alles gaat natuurlijk niet zonder het daadwerkelijk doorvoeren van implementaties in Ons®. “Als we het feitelijke probleem scherp hebben en concrete oplossingen hebben geboden, is het zaak om dit ook door te voeren in het systeem”, vertelt Remco. “Het is hierbij vooral een kwestie van bouwen en testen, zodat Ons® maximaal ondersteunend aan het proces gaat zijn. Hierbij is nauw en persoonlijk contact met alle afdelingen van groot belang, waarbij we altijd werken op basis van vertrouwen. Zo richten we het systeem optimaal in, wat bijdraagt aan een goede ondersteuning van zorgprofessionals”.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.