Handreiking dagbesteding GZ

Wist u dat…..

Sinds 1 juni jongstleden de handreiking dagbesteding in de GZ beschikbaar is? Voor meer informatie zie deze link: