Herinrichting software i.v.m. gewijzigde wet- en regelgeving 2022

Nog even en dan staat het nieuwe jaar weer voor de deur. Voor functioneel beheerders van Ons® altijd weer een moment om de software aan te passen aan de veranderde wet- en regelgeving.

Voor het komende jaar spitsen de veranderingen in Ons® zich vooral toe op de volgende onderwerpen:

  1. Wijzigingen iWlz 2.3: De wijzigingen voor de iWlz 2.3 zijn vooral technisch van aard. Het belangrijkste dat je in de gaten moet houden is de berichtenfreeze. Zorg er dus voor dat je je berichten op tijd verstuurt en houd rekening met het niet kunnen versturen van berichten gedurende die periode van 30 december tot maandag 3 januari.
  2. Gemeentelijke herindelingen: Op 1 januari 2022 vinden 4 gemeentelijke herindelingen plaats. Jouw organisatie kan dan te maken krijgen met een nieuwe productinrichting vanuit deze gemeente.
  3. iWmo/iJw versie 3.1: De eerste stappen richting versie 3.1 van de iWmo/iJw worden momenteel onderzocht en ontwikkeld.
  4. Dwang in de zorg: Doorontwikkeling Wzd en halfjaarlijkse gegevensaanlevering. De ontwikkeling van Wzd-functionaliteit verloopt in nauw overleg tussen ontwikkelaars, betrokken zorgmedewerkers en Business Partners. De discussies en informatie-uitwisseling vinden plaats op een speciale Basecamp-omgeving.
  5. Invoering van het Zorgprestatiemodel in de GGZ en FZ: In 2022 vindt er een grote verandering plaats in de wet- en regelgeving voor de GGZ en FZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM) wordt ingevoerd.
  6. Vergeet niet om voor 1 januari de feestdagen in te voeren binnen jouw applicatie, zodat je medewerkers ook de correcte ORT uitgekeerd krijgen op Nieuwjaarsdag.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.