Openbare commentaarronde

HKZ heeft afgelopen juni feedback opgehaald ten aanzien van de norm HKZ Kleine Organisaties. Hieruit zijn een aantal verbetersuggesties gekomen, waaronder bijvoorbeeld een betere aansluiting op de eisen vanuit de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd en de norm ISO 9001:2015.

HKZ heeft middels een nieuwsbericht kenbaar gemaakt dat de norm herzien gaat worden. Na de zomer zal er een conceptversie beschikbaar komen, waarop betrokkenen kunnen reageren via een openbare commentaarronde. Mocht u hier gebruik van willen maken hou dan de site van HKZ in de gaten. (www.hkz.nl)

Definitief in 2020

Naar verwachting zal de definitieve norm in 2020 beschikbaar komen. Uiteraard houdt AdCase u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen wij voor u klaar staan voor advies hoe de nieuwe norm te implementeren in uw organisatie.
Uw huidige certificaat HKZ Kleine Organisaties blijft geldig en er zal een overgangsperiode komen zodat u tijd heeft om op de wijzigingen te anticiperen.