Tevredenheidsonderzoek voor cliënten wijkverpleging – PREM lijst

Het is u vast niet ontgaan, de ontwikkelingen in het zorglandschap rondom het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek voor cliënten in de wijkverpleging.

Vanaf maart 2019 is bekend dat de zogeheten PREMlijst voor de wijkverpleging gehanteerd moet worden. Dit is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten meet. De vragenlijst bestaat uit 9 ervaringsvragen, te beantwoorden op een schaal van 1 t/m 10, een aanbevelingsvraag (NPS), 2 open vragen (wat kan beter en waarover bent u zeer tevreden) en een aantal achtergrondvragen.

De uitvraagperiode is van maart t/m september 2019.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij het op de juiste wijze uitzetten van de PREMlijst. Daarnaast zijn we met een van onze partners de mogelijkheid aan het onderzoeken om een tool te ontwikkelen waarbij de PREMlijst geïntegreerd is en de uitvraag gedaan kan worden naar de cliënten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.