Implementatie & applicatiebeheer Nedap Ons®

Als businesspartner van Nedap ondersteunen we jou bij de totale implementatie & het applicatiebeheer van jouw software applicatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Een passende inrichting van jouw software systeem

Wij ondersteunen je met de implementatie en het applicatiebeheer van Nedap Ons® wanneer jouw organisatie dat wenst. Door goed te luisteren naar de wensen en behoeften van jouw organisatie, richten wij de Ons® applicatie zo in dat deze past bij jouw organisatie.

Het leveren van goede zorg, daar gaat het om in jouw organisatie. Met onze hulp bij de implementatie & het applicatiebeheer dragen wij bij aan dat doel. Onze implementatiespecialisten en applicatiebeheerders versterken jouw organisatie, door middel van een efficiënte inrichting van de software applicatie. Dit kan zowel bij jou op locatie als op afstand.

Ondersteuning bij de opzet van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD)

Voor het leveren van goede zorg zijn een goed cliëntvolgsysteem, heldere informatievoorziening en het delen van kennis onmisbaar. Daarin voorziet de software applicatie Ons®.

Onze specialisten helpen graag bij de opzet en inrichting van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Hierbij brengen we de wensen en behoeften van jouw organisatie in kaart, voeren dit door in de applicatie en dragen deze kennis over aan jouw medewerkers. Zo ondersteunen wij onder andere bij het opstellen van zorgplannen, het inrichten van het administratieve proces of het efficiënt plannen en roosteren van zowel cliënten als medewerkers.

Neem contact met ons op

Ondersteuning bij de opzet van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD)

Voor het leveren van goede zorg zijn een goed cliëntvolgsysteem, heldere informatievoorziening en het delen van kennis onmisbaar. Daarin voorziet de software applicatie Ons®.

Onze specialisten helpen graag bij de opzet en inrichting van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Hierbij brengen we de wensen en behoeften van jouw organisatie in kaart, voeren dit door in de applicatie en dragen deze kennis over aan jouw medewerkers. Zo ondersteunen wij onder andere bij het opstellen van zorgplannen, het inrichten van het administratieve proces of het efficiënt plannen en roosteren van zowel cliënten als medewerkers.

Neem contact met ons op

Ondersteuning bij de opzet van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD)

Voor het leveren van goede zorg zijn een goed cliëntvolgsysteem, heldere informatievoorziening en het delen van kennis onmisbaar. Daarin voorziet de software applicatie Ons®.

Onze specialisten helpen graag bij de opzet en inrichting van het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD). Hierbij brengen we de wensen en behoeften van jouw organisatie in kaart, voeren dit door in de applicatie en dragen deze kennis over aan jouw medewerkers. Zo ondersteunen wij onder andere bij het opstellen van zorgplannen, het inrichten van het administratieve proces of het efficiënt plannen en roosteren van zowel cliënten als medewerkers.

Neem contact met ons op

Haal je alles uit Nedap Ons®?

Uit ervaring weten wij dat het voor jou als gebruiker van Ons® best lastig kan zijn om zowel alle ontwikkelingen van het pakket te volgen als op de hoogte te blijven van alle veranderingen in het zorglandschap.

Onze specialisten kunnen je ondersteunen en verder op weg helpen bij de optimalisatie van je applicatie en/of werkprocessen rondom Ons®, door middel van onze Ons®-optimalisatiescan. Zo haal je alles uit het pakket van Nedap, bespaar je tijd en draagt je systeem bij aan de kwaliteit van zorg.

Wat houdt de Ons®-optimalisatiescan in?

Een QuickScan

In deze Quickscan bekijken wij de huidige status van jouw applicatie en controleren we deze op een aantal punten, waaronder:

 • Het aantal en soort signaleringen.
 • De inrichting van het organigram en locatiegram en de aansluiting bij jouw huidige organisatie.
 • De rechten en autorisaties van je medewerkers.
 • De inrichting van je rooster en cliëntenplanning.
 • De niet gedeclareerde zorg binnen jouw organisatie.
 • De ingevoerde tarieven.
 • Etc.

Een rapport met bevindingen en/of verbetervoorstellen

Onze bevindingen en eventuele verbetervoorstellen worden vastgelegd in een eenvoudig en overzichtelijk rapport, welke wij met jou doornemen. Je bepaalt zelf of en hoe je de verbetervoorstellen wilt doorvoeren. Dit kan je zelf oppakken, maar onze specialisten helpen hier graag bij!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ons® rapportages

Nedap Ons® kent verschillende standaard rapportages, maar deze voorzien niet altijd volledig in jouw informatiebehoefte. Hiervoor stelt Nedap de database (OnsDB) beschikbaar, waarin alle informatie uit Ons® zichtbaar is. Wij hebben op basis van OnsDB vier standaard rapportages ontwikkeld, om jouw informatiebehoefte inzichtelijk te maken.

Bieden de standaard rapportages niet de inzichten waar je naar op zoek bent? Hiervoor hebben wij de BI tool CareTopics ontwikkeld, waarin op meerdere kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) gestuurd kan worden.

De 4 standaard rapportages in Ons®

Klanten/legitimatieoverzicht
 • Per cliënt worden de beschikkingen/financieringsvormen zichtbaar gemaakt.
 • Per financieringsvorm worden product(en), omvang, begin- en einddatum getoond.
 • Waar bekend wordt ook de debiteur/gemeente vermeld.
Productie-overzicht
 • In het productieoverzicht wordt op cliëntniveau alle geregistreerde zorg getoond.
 • Met deze gegevens is er per cliënt, per debiteur, per financieringsvorm en/of per product een overzicht te maken.
 • Dit overzicht is per gefactureerde dag. Per regel worden zowel maand, periode en weeknummer weergegeven zodat het overzicht op verschillende details-niveaus gemaakt kan worden.
Declaratieoverzicht
 • Vergelijkbaar met het factuuroverzicht worden alle declaraties van voorgaand en lopend jaar getoond.
 • Aanvullend worden ook alle gedeclareerde producten en de BSN van de cliënten getoond, waardoor je naast de overzichten zoals uit het factuuroverzicht, ook per product en/of per cliënt een overzicht kunt maken van de omvang van de zorg of de gefactureerde bedragen.
 • De omvang wordt weergegeven in de eenheden zoals ze ook in de declaratie vermeld staat, dus in eenheden van vijf minuten, een dagdeel etc.
Factuuroverzicht
 • In het factuuroverzicht worden van alle facturen van voorgaand en lopend jaar getoond: factuurnummer, factuurdatum en –periode, organisatie/cliënt, legitimatievorm.
 • Per factuur wordt het gefactureerde bedrag getoond en – als de debiteur een retourbericht stuurt – het geaccepteerde bedrag.
 • Door middel van draaitabellen in Excel is hierdoor per debiteur en/of legitimatievorm te zien wat er per factuurperiode in totaal gefactureerd is. Zo zijn onder andere de trends binnen de financiële stromen inzichtelijk te maken.

Waarom kiezen voor Adcase?

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over implementatie & applicatiebeheer Nedap Ons®?

Neem vrijblijvend contact met ons op en we nemen graag de mogelijkheden met je door!
  Klik hier voor onze privacyverklaring