Inkoopbeleid langdurige zorg is onrechtmatig, aldus rechter

De voorzieningenrechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding

1 oktober jl. heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat is aangespannen door diverse zorgaanbieders aangaande het inkoopbeleid langdurige zorg. Inzet was de tarieven die voor 2021 gesteld zijn op 94% en een vaste opslag van max. 2% voor innovatie plannen bevat.

De rechter heeft de zorgaanbieders in het gelijk gesteld. Het oordeel luidt: De tarieven zijn niet reëel en de rechter neemt aanstoot aan het generieke karakter van de regeling, er is bij het vaststellen van de tarieven geen rekening gehouden met de verschillende sectoren.

De zorgkantoren hebben onvoldoende kunnen onderbouwen hoe er met 6% korting op het maximale NZA tarief sprake kan zijn van een reëel tarief. Zolang de zorgkantoren niet kunnen aantonen dat de tarieven aan alle gestelde eisen voldoen is de inkoopsystematiek van de baan en moeten zorgkantoren het tarief toepassen zoals dat in 2020 gehanteerd werd.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.