Toekomstbestendige financiering verpleeghuiszorg: NZa start uitvraag

Iedereen die (verpleeghuis)zorg biedt heeft er ongetwijfeld kennis van genomen: het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De zorgsector werkt hard om kwalitatief goede zorg te bieden voor de kwetsbare burger welke aangewezen is op verpleeghuiszorg. Echter, de vele ontwikkelingen en uitdagingen waarmee de verpleeghuiszorg geconfronteerd wordt, vragen veel van de sector. Denk aan bijvoorbeeld de komst van het kwaliteitskader, de vergrijzing, arbeidsmarktproblematiek, mobiliteitsvraagstukken en toenemende zorgzwaarte.

NZa krijgt opdracht van Ministerie om integrale vergelijking uit te voeren

De NZa heeft vanuit het Ministerie van VWS de opdracht gekregen om een integrale vergelijking uit te voeren om de bekostiging binnen de verpleeghuiszorg beter passend te maken.

Doel van integrale vergelijking

Het doel van deze integrale vergelijking, uitgevoerd door de NZa, is dat middels een nieuwe bekostiging van verpleeghuiszorg alle verpleeghuizen, ongeacht regio gebonden omstandigheden, dezelfde kwaliteit van zorg kunnen bieden. Het beoogde model biedt daardoor meer maatwerk en beoogt rekening te houden met regionale variabelen. Verwachting is dat het model toegepast kan worden vanaf 2021.

Planning

Vanaf oktober dit jaar start de NZa met het uitvragen van gegevens aan alle verpleeghuisorganisaties. De NZa probeert de administratieve last zo beperkt als mogelijk te houden, maar de uitvraag zal gepaard gaan met extra inspanningen van de financiële afdelingen.

 

Wilt u meer weten over de uitvraag? Leest u dan ook eens het bericht van de NZa over dit onderwerp welke u hier kunt vinden.
Interesse in de informatiekaart van de NZa over Integrale Vergelijking? Deze treft u hier.