Nieuwe wet Zorg en Dwang, wat betekent dit voor u en uw organisatie?

Deze wet geldt uitsluitend voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Vrijheidsbeperking, of onvrijwillige zorg zoals het in het wetsvoorstel Zorg en Dwang heet, gaat over alle maatregelen die cliënten in hun vrijheid beperken. De Wet zorg en dwang (Wzd) moet de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) vervangen per 1 januari 2020. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of diens omgeving.

Deze wet geldt zowel voor zorginstellingen, kleinschalige woonvormen als cliënten in de thuissituatie. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet.

Inmiddels is op 16 april door verschillende brancheorganisaties een brief ingediend bij het ministerie VWS dat de invoering van de wet te vroeg is. Zo bestaan er nog onduidelijkheden over onder andere de reikwijdte van de wet en de verantwoordelijkheden die hierin geregeld worden. Hierdoor zijn organisaties onvoldoende in de gelegenheid om de wet goed te implementeren. In de brief is opgenomen dat zij de invoeringstermijn van 1,5 jaar graag willen behouden voor de zorgaanbieders en dat de wet gefaseerd ingevoerd gaat worden om als eerste intramuraal te toetsen voordat het extramuraal uitgevoerd wordt.

AdCase adviseert en ondersteunt

Het team Beleid en Kwaliteit heeft de wet- en regelgeving en daarbij behorende ontwikkelingen voor u op een rij gezet en kan u adviseren over hoe u deze ontwikkelingen en wijzigingen op een goede manier kunt implementeren en borgen binnen uw organisatie.

Ook binnen Nedap Ons® wordt hard gewerkt aan de invoering van de Wet zorg en dwang en de manier waarop dit binnen Ons® vorm gegeven wordt. Via diverse kanalen wordt u hiervan op de hoogte gehouden, bijvoorbeeld binnen de Basecamp-omgeving “Dossier”.
Als applicatiebeheerder kunt u zich voor deze Basecamp aanmelden.

Als praktisch hulp- en inspiratiemiddel bij het afbouwen van onvrijwillige zorg biedt Vilans ook een zogenaamde ‘Alternatievenbundel’ aan. Binnen Ons® kunt u deze alternatievenbundel zichtbaar maken voor uw medewerkers door binnen uw applicatie te gaan naar:
Beheer / instellingen / dossier-instellingen / Alternatieven vrijheidsbeperkende maatregelen.
Kopieer daar deze link: https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/producten/alternatievenbundel-vrijheidsbeperking.pdf
Bekijk de Alternatievenbundel hier >

Uw medewerkers hebben vervolgens bij iedere cliënt de meest recente versie beschikbaar in het cliëntdossier.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie neem dan contact op met ons kantoor via 0541 – 723 975 of via info@adcase.nl.