Nieuwe release iWlz 2.0

Per 1 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.0 geïmplementeerd. Deze release kenmerkt zich door flexibele toewijzing van zorg met meer mogelijkheden in zorglevering op maat voor de cliënt, zonder een complexe administratie. Omdat 1 april 2018 een zondag en eerste paasdag is, wordt het berichtenverkeer op dinsdag 3 april 2018 weer opgestart.

Van 30 maart 13:00 uur tot 2 april 24:00 uur is er geen berichten verkeer (iWLZ 2.1) mogelijk. 

Wat u moet weten /doen?

De belangrijkste elementen voor de zorgaanbieders tijdens de migratie hebben wij hieronder beschreven.

  • Afsluiting
    • Op vrijdag 30 maart voor 10.00 moeten op alle binnengekomen AW33 bestanden de retourberichten AW34 zijn verstuurd.
    • Op vrijdag 30 maart voor 12.00 moeten, voor zover mogelijk, alle AW35 en AW39 bestanden zijn verstuurd. Het Zorgkantoor zal zorgdragen dat voor 13.00 op alle AW35 en AW39 bestanden een retourbericht (AW36/AW310) is verzonden.
    • Vanaf 12.00 zal het versturen van berichten vanuit de zorgaanbieder niet meer toegestaan zijn.
  • Transitie Tussen vrijdag 30 maart 17.00 en maandag 2 april 24.00 moeten alle systemen geconfigureerd staan voor het gebruik van iWlz 2.0
  • Ingebruikname Vanaf 1 april 2018 mogen alleen berichten uitgewisseld worden volgens de standaard iWlz 2.0. Vanwege Pasen (zondag 1 april en maandag 2 april), gaat het berichtenverkeer van start op dinsdag 3 april 2018.
  • Ons Administratie Nedap heeft een uitgebreid document opgesteld waarin de migratie zichtbaar is. Hierin is onder andere te lezen dat alle indicaties automatisch worden afgesloten per 31-03-2018, en dat alle indicaties die door het Zorgkantoor in bulk worden aangeleverd op dinsdag 3 april 2018, automatisch een Melding Aanvang Zorg (AW35) krijgen die via het Dashboard aangemaakt kan worden.

Hulp nodig of meer informatie?

Hulp nodig of meer weten over de nieuwe berichtenstandaard?

Bel naar 085 - 7607050

Landelijk draaiboek voor deze migratie

Het landelijke draaiboek wat opgesteld is voor deze migratie is hier te vinden. Hier vindt u tevens een checklist die gebruikt kan worden binnen uw organisatie.

Bekijk de video voor meer informatie!

Directe hulp voor iedereen!

Alle gebruikers in uw organisatie (applicatiebeheerders én desgewenst medewerkers) profiteren van het gemak van onze helpdesk. Onze experts helpen bij gebruikersvragen én vragen op het gebied van applicatiebeheer van de Ons® software van Nedap.

Ook in onze nieuwsbrief staan regelmatig tips en uitleg over onze ondersteuning en diensten!