Trainingsaanbod AVG en PRISMA

Kent u deze interessante trainingen uit ons trainingsaanbod al?

Training AVG

In deze training van een dagdeel wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming praktisch uitgelegd en worden er praktische handvaten gegeven. Met deze training wordt het bewustzijn rondom privacy in de zorg bij de deelnemers vergroot. Deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN (4 accreditatiepunten).

PRISMA

De training Incidentanalyse middels de PRISMA methodiek is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals die (gaan) werken volgens de PRISMA methode. Met de PRISMA-methode kunnen incidenten worden geanalyseerd en geregistreerd. Het is een beproefde methode om de basisoorzaken van een incident op te sporen: technische, organisatorische én menselijke faalfactoren. Om te voorkomen dat hetzelfde incident nog een keer kan gebeuren, worden er vervolgens verbeteracties geformuleerd. De training omvat één hele dag of twee dagdelen en is een afwisseling van theorie en praktijk. Daarbij is inbreng van eigen casuïstiek mogelijk. Ook deze training is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN (8 accreditatiepunten).

 

Wilt u meer weten over onze trainingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.