Kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie met kennis, advies en daadkracht, zodat de kwaliteit van de zorg en het werkklimaat binnen jouw organisatie goed is en blijft.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten, de inzet van een extern vertrouwenspersoon en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Meer informatie

Privacywetgeving

Meer informatie

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten, de inzet van een extern vertrouwenspersoon en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Meer informatie

Privacywetgeving

Meer informatie

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten, de inzet van een extern vertrouwenspersoon en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie

Extern vertrouwenspersoon

Meer informatie

Privacywetgeving

Meer informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op

Extern vertrouwenspersoon

Ons team van externe vertrouwenspersonen (LVV gecertificeerd) ondersteunt jouw medewerkers wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld. Je kunt bij ons terecht voor een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPO/VPI).

Onze vertrouwenspersonen staan voor veiligheid, vertrouwen en onafhankelijkheid. Met hun vakmanschap vangen ze jouw medewerkers op en nemen daarnaast een adviserende en informerende rol in richting de organisatie en haar medewerkers. Een extern vertrouwenspersoon draagt zo bij aan een goed werkklimaat en voorkomt verzuim.

Neem contact met ons op

Extern vertrouwenspersoon

Ons team van externe vertrouwenspersonen (LVV gecertificeerd) ondersteunt jouw medewerkers wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld. Je kunt bij ons terecht voor een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPO/VPI).

Onze vertrouwenspersonen staan voor veiligheid, vertrouwen en onafhankelijkheid. Met hun vakmanschap vangen ze jouw medewerkers op en nemen daarnaast een adviserende en informerende rol in richting de organisatie en haar medewerkers. Een extern vertrouwenspersoon draagt zo bij aan een goed werkklimaat en voorkomt verzuim.

Neem contact met ons op

Extern vertrouwenspersoon

Ons team van externe vertrouwenspersonen (LVV gecertificeerd) ondersteunt jouw medewerkers wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en geweld. Je kunt bij ons terecht voor een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (VPO/VPI).

Onze vertrouwenspersonen staan voor veiligheid, vertrouwen en onafhankelijkheid. Met hun vakmanschap vangen ze jouw medewerkers op en nemen daarnaast een adviserende en informerende rol in richting de organisatie en haar medewerkers. Een extern vertrouwenspersoon draagt zo bij aan een goed werkklimaat en voorkomt verzuim.

Neem contact met ons op

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op

Waarom kiezen voor Adcase?

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

Wil je meer weten over kwaliteitsmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

    Klik hier voor onze privacyverklaring