adcase vrouw presenteert presentatie

Kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie met kennis, advies en daadkracht, zodat de kwaliteit van de zorg en het werkklimaat binnen jouw organisatie goed is en blijft.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen

Privacywetgeving

Meer informatie
adcase icoon man en vrouw die een deal sluiten en handen schudden

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

adcase icoon 2 mannen 1 vrouw die ondersteuning geven op maat

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

adcase icoon man en vrouw die puzzel in elkaar zetten

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

adcase icoon 3 mannen in paars shirt die bouwen

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

adcase icoon man en vrouw die een deal sluiten en handen schudden

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

adcase icoon 2 mannen 1 vrouw die ondersteuning geven op maat

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

adcase icoon man en vrouw die puzzel in elkaar zetten

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

adcase icoon 3 mannen in paars shirt die bouwen

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten, de inzet van een extern vertrouwenspersoon en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen

Privacywetgeving

Meer informatie

Ondersteuning bij jouw kwaliteitsmanagement

Wij ondersteunen jouw organisatie bij het opzetten, inrichten én onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem, contracterings- of aanbestedingstrajecten, de inzet van een extern vertrouwenspersoon en vraagstukken omtrent privacywetgeving. Zo helpen wij jouw organisatie naar het gewenste niveau te komen, wat bijdraagt aan het leveren van goede zorg en een veilige werkomgeving.

adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer

Kwaliteitsmanagement-
systeem (KMS)

Meer informatie
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding
& contractering

Meer informatie
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen

Privacywetgeving

Meer informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het efficiënt opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS, met de inzet van de software Q-link. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete en praktische modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op
adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer
adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Onze ervaren kwaliteitsmanagers zijn gedreven om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te verbeteren. Wij ondersteunen bij zowel het opzetten, inrichten én onderhouden van jouw KMS. Wij hebben een scherpe visie op kwaliteit en vertalen dit in concrete modellen voor jouw organisatie. Dit doen we met actuele kennis van alle wetten, normen, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Wij begeleiden zorgorganisaties bij het behalen van een (her)certificering, zoals ISO:9001, HKZ Kleine Organisaties en de HKZ Zorg en Welzijn. Daarnaast voeren we interne audits uit, houden we periodiek je rapportages en systeem op orde, doen we een Quickscan om te kijken hoe de organisatie ervoor staat en leveren we maatwerktrajecten voor overige kwaliteits- en beleidsvraagstukken. We kijken wat passend is voor jouw organisatie, zodat je KMS écht gaat bijdragen aan kwalitatief goede zorg.

Neem contact met ons op
adcase twee vrouwen 1 wijst naar computer
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op
adcase vrouw presenteert presentatie en wijst naar scherm

Aanbesteding & contractering

De zorg in Nederland kent een complexe financieringsstructuur waaraan een groot aantal beleidsregels gekoppeld zijn. Met onze kennis van actuele wet- en regelgeving laten we jouw organisatie meegroeien met de eisen en criteria die financiers aan je stellen.

Onze experts bieden ondersteuning bij contracterings- of aanbestedingstrajecten voor één of meerdere financieringsstromen. Wij geven onderbouwd advies over de wijze waarop aanbestedingsdocumenten aangesloten kunnen worden bij de (regionale) speerpunten van de gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoren. Wij stellen samen met jou de noodzakelijke documentatie op, zoals de bestuurdersverklaring, verklaring toepassing Zorgbrede Governancecode, personeelssamenstelling, cliëntpopulatie en doelgroepenverklaring. Ook adviseren we bij eventuele bezwaarprocedures op (voorgenomen) gunningbeslissingen.

Neem contact met ons op

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op

Privacywetgeving

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden om de persoonsgegevens van iedere Nederlander te beschermen tegen onjuist gebruik. Onze specialisten brengen het AVG-complianceniveau van jouw organisatie in kaart en begeleiden je naar het gewenste niveau, zodat jij aan de wetgeving voldoet.

Wanneer jouw zorgorganisatie op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, is het mogelijk verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Onze externe FG’er schrijft zich namens jouw organisatie in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hierdoor heb je altijd een onafhankelijke deskundige in huis, die ervoor zorgt dat jouw organisatie AVG-compliant is en blijft.

Neem contact met ons op
adcase 2 vrouwen wijzen naar kladblok terwijl ze lopen

Waarom kiezen voor Adcase?

adcase icoon man en vrouw die een deal sluiten en handen schudden

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

adcase icoon 2 mannen 1 vrouw die ondersteuning geven op maat

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

adcase icoon man en vrouw die puzzel in elkaar zetten

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

adcase icoon 3 mannen in paars shirt die bouwen

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

adcase icoon man en vrouw die een deal sluiten en handen schudden

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

adcase icoon 2 mannen 1 vrouw die ondersteuning geven op maat

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

adcase icoon man en vrouw die puzzel in elkaar zetten

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

adcase icoon 3 mannen in paars shirt die bouwen

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

adcase icoon man en vrouw die een deal sluiten en handen schudden

De juiste professional voor jouw organisatie

Onze professionals bezitten een diversiteit aan specialismen. Hierdoor kunnen wij altijd de professional inzetten die het beste aansluit op jouw behoefte en organisatie!

adcase icoon 2 mannen 1 vrouw die ondersteuning geven op maat

Ondersteuning op maat

Jouw eigen cultuur en missie vragen om een unieke aanpak. Samen met jou bepalen wij de optimale werkwijze binnen de context van jouw organisatie.

adcase icoon man en vrouw die puzzel in elkaar zetten

Samen werken aan jouw doelen

Wij geloven in de kracht van verbinding; eenheid creëren tussen richting en doel en medewerkers bij de doelstellingen betrekken.

adcase icoon 3 mannen in paars shirt die bouwen

De totaalpartner in de zorg

Met ons uitgebreide dienstenpakket leggen wij snel verbanden die bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.

adcase medewerker met blond haar zit achter computer

Wil je meer weten over kwaliteitsmanagement?

Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden!

    Klik hier voor onze privacyverklaring