Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Vanwege de overgang naar versie 2.4 van het berichtenverkeer kunnen vanaf 30 maart 2020 geen berichten in versie 2.3 meer uitgewisseld worden tussen de landelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO.

Wat betekent dit voor jouw zorgorganisatie?

  • Stuur niet vlák vóór 18 maart 2020 nog extra veel 303-berichten, of vóór woensdag 25 maart 2020 extra veel 315, 305 en 307 berichten. Dit leidt mogelijk tot problemen bij de verwerking, waardoor een zorgvuldige overgang onder druk komt te staan. Ook moet elk gestuurde bericht voorzien zijn van een retourbericht.
  • Stuur tussen 18 maart 2020 (23:00) en 30 maart 2020 (13:00) geen 303-declaratieberichten. In die periode geldt voor deze berichten een landelijke freeze periode in het berichtenverkeer. 303-berichten verzonden in deze periode zullen verloren gaan tijdens de migratie.

Wat betekent dit voor Berichtenverkeer-klanten?

  • Zorg ervoor dat je je urenregistraties van februari en periode 2 tijdig bij ons aanlevert, zodat wij deze nog vóór de migratie van 18 maart kunnen declareren. Houd hierbij rekening met de verwerkingstijd die wij hanteren.
  • Niet-tijdige aanlevering van urenregistraties aan ons (dus vlák vóór 18 maart) heeft de consequentie dat wij mogelijk nietkunnen declareren tijdens de landelijke freeze periode. Wij zijn dan genoodzaakt om de declaratie na 30 maart in te dienen.