Portaal biedt oplossingen mantelzorgers in Coronacrisis

In de huidige Corona-crisis is bij zorgorganisaties een strenge beperking voor bezoekers ingesteld. Cliënten mogen geen of weinig bezoek ontvangen en het zorgpersoneel heeft de handen vol aan de reguliere zorg aan de cliënten.

Toch is het voor de mantelzorgers fijn om goed op de hoogte te blijven.

Het mantelzorgportaal Caren van Nedap ONS kan hiervoor een goede oplossing zijn.

Koppeling met Caren

In Caren kan de mantelzorger meelezen in de rapportages en kunnen er bovendien eenvoudig berichten uitgewisseld worden tussen familieleden en de zorgorganisatie. Veel organisaties beschikken al over een koppeling met Caren; er zijn echter ook organisaties die deze mogelijkheid nog niet hebben. Wij kunnen u ondersteunen om deze koppeling snel tot stand te brengen.

Mocht u hierover vragen hebben of een (telefonische) afspraak willen plannen, neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl