Onze focus ligt op de kracht van de verbinding. Betrokkenheid van onze en uw medewerkers, korte lijnen, persoonlijk contact, dit kenmerkt onze aanpak. Zodat iedereen datgene doet waar hij goed in is en samen doelstellingen behaald worden. Met als grote winnaars: uw tevreden cliënten die op goede zorg kunnen rekenen, geleverd door een organisatie waarin het prettig werken is, voor nu en in de toekomst. Daarom ondersteunen onze medewerkers uw organisatie vanuit úw missie en visie, met hart voor uw zaak, uw medewerkers en uw cliënten.’

Onze missie:

Adcase ontzorgt en ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties in hun bedrijfsvoering. In regionale teams met landelijke dekking leveren wij duurzaam een hoge mate van kwaliteit. Wij doen dit vanuit één professionele familie waarin kennis gedeeld wordt en omgezien wordt naar elkaar. Wanneer één professional van Adcase binnenkomt, wordt Adcase compleet vertegenwoordigd.

Onze visie:

Door bij ieder aangegeven knelpunt of verbetervoorstel een oplossing aan te dragen, te weten wat we wel en niet kunnen en door complexe materie begrijpelijk te maken bieden wij vakmanschap. Door aandacht te hebben voor de behoefte van een ander en er voor iemand te zijn, door periodiek de vraag te stellen of onze inzet nog bijdraagt aan het doel en door heldere afspraken vooraf ontzorgen wij. Wij gaan uit van mogelijkheden die er zijn, staan met onze voeten in de klei en hebben het lef om zo nodig bij te stellen. Met zelfkennis, bevlogenheid en ambitie omarmen wij doenken. Versterken door intrinsieke gedrevenheid, durven loslaten en vertrouwen en vanuit positieve instelling hulp vragen en feedback geven maken onze visie compleet.

Onze kernwaarden:

Vakmanschap

Vakmanschap

* Complexe materie begrijpelijk maken, dat is waar wij voor gaan!
* Kennis overdragen, elkaar stimuleren grenzen te verleggen, afspraken nakomen en uitblinken. Heel logisch voor ons!
* Knelpunten signaleren? Dan ook direct een verbetervoorstel of een oplossing aandragen. Wel zo handig!

Ontzorgen

Ontzorgen

* Aandacht voor behoeften van elkaar, ook als je dat even niet verwacht.
* Wij blijven kritisch op onze inzet zodat beloftes worden nagekomen en voortgang in beeld is.
* Heldere en duidelijke communicatie vooraf én tijdens het traject. Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen.

Doenken

Doenken

* Wij gaan uit van mogelijkheden, delen ideeën met elkaar. Schakelen tussen denken en doen is onze tweede natuur.
* Wij gaan aan de slag! Staan met onze voeten in de klei, hebben lef en beschikken over een feilloze intuïtie.
* Wij kennen kennis, zijn bevlogen én flexibel. We weten wanneer stilstaan voor hollen gaat.

Versterken

Versterken

* Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om samenwerking over teams heen aan te gaan.
* Wij durven te vertrouwen op een ander en laten dan ook los.
* Vanuit een positieve instelling vragen en geven wij feedback.

Meer weten over AdCase? Neem gerust contact met ons op.