Nedap Ons®: verlofaanvragen, wijziging CAO VVT & vernieuwde schermen

Nedap Ons® is continu in ontwikkeling. Dat brengt natuurlijk ook diverse vernieuwingen en/of wijzigingen met zich mee. Vandaag zoomen we in op de verlofaanvragen die vanaf nu mogelijk zijn binnen Ons®, de wijziging in de CAO VVT met betrekking tot bereikbare dienst en de vernieuwde schermen Ons® Administratie en Ons® Dossier.

Verlofaanvragen

Medewerkers kunnen met de verlofaanvragenmodule in Ons® vanaf heden zelf hun verlof aanvragen. Deze aanvragen kunnen vervolgens goed- of afgekeurd worden door de roosteraar of planner, waarna via één overzicht duidelijk is wat dit voor de capaciteit betekent.

Vernieuwde schermen

Ons® Administratie en Ons® Dossier worden opgesplitst, waarbij beide applicaties een eigen, herkenbaar design en navigatiestructuur krijgen. Let op: je organisatie gaat op 31 januari 2023 om 20.00 uur over op de vernieuwde schermen, wanneer de je de datum niet aanpast naar je eigen voorkeursdatum. In ons artikel ‘Vernieuwde schermen Ons® Administratie en Ons® Dossier’ nemen we je mee in de wijzigingen en wat jij als organisatie hiervoor moet doen.

Wijziging CAO VVT

Er zijn wijzigingen gedaan in de CAO VVT met betrekking tot bereikbare dienst. Deze wijzigingen moeten worden ingericht in Ons®, waar onze consultants natuurlijk graag bij helpen. De wijzigingen op een rijtje:

  • Voor de hoge en lage tarieven van de bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten zijn nieuwe componenten toegevoegd aan de verloningsexports. Er is ook een component toegevoegd voor het vaste percentage (25%) dat je ontvangt wanneer je opgeroepen wordt tijdens een bereikbaarheidsdienst. Deze 25% wordt berekend wanneer je een uursoort vastlegt van het type Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst.
  • Voor de bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten wordt het aantal uur geëxporteerd dat onder een hoog of laag tarief verloond moet worden. Deze tarieven worden bepaald aan de hand van de tijdstippen van de registraties. Het salarispakket weet vervolgens welke code onder tarief A en welke code onder tarief B verloond moet worden.
  • Aan de werking van de oproep tijdens bereikbaarheidsdienst is niets veranderd.
  • Uursoorttype Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst kon binnen een heleboel cao’s al overlappen met uursoorttype Bereikbaarheidsdienst. Aan deze cao’s zijn nu ook de extramurale cao’s toegevoegd: Thuiszorg (extramuraal) – 2014 en HV (Thuiszorg zonder reistijd) – 2014. Daarnaast zijn er twee nieuwe uursoorttypes beschikbaar gesteld waarmee er ook overlap plaats kan vinden tijdens slaapdiensten en aanwezigheidsdiensten. Het gaat om Oproep tijdens slaapdienst en Oproep tijdens aanwezigheidsdienst.
  • Bereikbaarheidsdiensten, slaapdiensten en aanwezigheidsdiensten worden niet meer meegenomen in de compensatieberekening, omdat hier nu een vergoeding in geld tegenover staat. Onder de verloningsinstellingen staat ook de optie om bepaalde uursoorttypes uit te sluiten voor compensatie en daar zal dit vanaf 2023 buiten vallen. Eerder ingevoerde datums en andere cao’s waarvoor dit is ingericht, blijven daardoor gewoon werken.
  • Als je 75% van een tijdsblok van 8 uur in een slaap- of aanwezigheidsdienst hebt gewerkt, heb je er recht op dat deze dienst volledig als werktijd wordt berekend. Aangezien de medewerker pas na afloop van de dienst weet hoeveel diegene is opgeroepen, kan hier gebruik gemaakt worden van een werktijduursoort (bijvoorbeeld genaamd Slaapdienst gewerkt). Hiermee kunnen dan de slaapdienst en de eventuele oproepen vervangen worden.

Bron: Nedap

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.