2022 & 2023: nieuwe bekostiging wijkverpleging langzaam ingevoerd

In 2022 wordt het nieuwe experiment voor de bekostiging van de wijkverpleging verder uitgerold en is er ruimte om toe te groeien naar afspraken voor deze bekostiging op basis van cliëntprofielen. Hiervoor vullen wijkverpleegkundigen een vragenlijst in met vijf vragen over cliëntkenmerken die veel invloed hebben op de verwachte zorginzet. Deze vragenlijst leidt tot een cliëntprofiel. Op basis van deze cliëntprofielen kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over een vergoeding voor een langere periode.

Bekostiging gefaciliteerd binnen Ons®

Ook binnen Ons® wordt deze bekostiging gefaciliteerd. Vanaf 1-1-2022 kunnen organisaties schaduwdraaien met de functionaliteit voor deze bekostiging, zodat iedereen gedurende dat jaar de cliëntprofielen voor alle cliënten kan vastleggen. De verwachting is dat er pas aan het begin van 2023 gedeclareerd zal worden.

Binnen Ons® komt als eerste beschikbaar:

  • Een vragenlijst voor Ons® Dossier waarmee je het cliëntprofiel kunt bepalen.
  • (Productie)rapportages waarmee je gewenste informatie over de cliëntprofielen inzichtelijk kunt maken.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.