Deadline 1 januari 2021

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is per 1 juli 2020 in werking getreden. Zorgorganisaties hebben na 1 juli 2020 nog een half jaar de tijd om de nieuwe regels rondom medezeggenschap van cliënten in te voeren. Deze termijn blijft, ondanks de Coronacrisis, ongewijzigd van kracht. Het ministerie van VWS heeft echter aangegeven dat de IGJ voorlopig niet zal handhaven op de bepalingen in de Wmcz 2018. 

De partijen LOC Waardevolle zorg, Actiz, GGZ Nederland en Zorgthuisnl zijn in samenwerking bezig met het opstellen van modelregelingen voor het instellen van een cliëntenraad. Het Model medezeggenschapsregeling is nog in concept, naar verwachting volgt de definitieve versie na de zomer van 2020. Wel is het Model huishoudelijk reglement al gepubliceerd. Aanvullende informatie en de modellen kunt u vinden op de website van LOC, klik hier

Wilt u meer informatie of advies over het toepassen van de Wmcz 2018, het instellen van een cliëntenraad of wilt u de inspraak van cliënten op een andere wijze regelen?
Neem dan contact met Adcase op!