Nieuwe HKZ-norm Kleine organisaties

Nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties gepubliceerd

De laatste stap in de herziening van de HKZ-norm voor Kleine organisaties is succesvol afgerond. De norm is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en klaar voor publicatie. Maar wat houdt deze nieuwe HKZ-norm in? En op welke organisaties is deze van toepassing? Wij vertellen jou hier graag meer over!

De HKZ-norm voor Kleine organisaties is aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. De focus ligt hierbij op minder administreren, maar enkel op het vastleggen wat strikt noodzakelijk is om de zorg goed uit te voeren. Daarbij bevat de norm eisen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en thema’s die vanuit de inspectie (IGJ) belangrijk worden gevonden. Zo moeten organisaties bijvoorbeeld ook nadenken over de zorg die zij niet kunnen aanbieden, indien zij hier niet de juiste expertise voor hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘uitsluitingscriteria’.

Wijzigingen oude naar nieuwe norm

De norm is op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd. Echter is de basis hetzelfde gebleven, wat de overgang van de oude naar de nieuwe norm eenvoudig maakt. Ben je benieuwd naar de veranderingen ten opzichte van de 2010 versie? Bekijk dan de vergelijkingstabel van HKZ.

Reikwijdte van de norm

De HKZ-norm is van toepassing op organisaties binnen Zorg & Welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

  1. Het maximale aantal medewerkers is 10 fte. Voor het vaststellen van het aantal fte aan medewerkers moet worden gekeken naar het boekjaar voorafgaand aan certificatie. Hierin tellen alle medewerkers mee, ongeacht de wijze waarop ze in dienst zijn (via het inkopen dan wel inhuren van hun diensten).
  2. Het management telt mee voor het vaststellen van het aantal fte.
  3. De organisatie kent één vestiging en één management, maar kan haar activiteiten op meerdere locaties uitvoeren.
  4. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Overgangsregeling

Er geldt voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 een ruime overgangsregeling. Deze organisaties krijgen de gelegenheid om tot 5 oktober 2023 over te stappen op de nieuwe versie. Het is echter aan te raden om al in een vroeg stadium te kijken naar een geschikt moment om over te stappen, bijvoorbeeld tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits. Heb je binnenkort een afspraak staan met één van onze adviseurs? Dan komt dit uiteraard aan bod tijdens het overleg. Mocht je nog geen afspraak hebben staan, neem dan contact op met jouw relatiemanager zodat we jullie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Informatiebijeenkomsten

Wij kunnen ons voorstellen dat deze wijziging vragen met zich mee brengt. Daarom organiseert HKZ informatiesessies, om meer te weten te komen over de nieuwe norm. Op 11 maart sluit Adcase ook aan bij een informatiesessie, waarbij we uitleg geven aan nog niet gecertificeerde organisaties. Heb je interesse in het bijwonen van een informatiebijeenkomst? Inschrijven kan hier.

Heb je vragen over deze blog?

Heb je vragen over deze blog of ben je benieuwd naar onze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.