Ontwikkelingen van Ons® autorisatie

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er meer aandacht gekomen voor de privacy van cliënten en medewerkers binnen zorgorganisaties. De ontwikkeling van Ons® autorisatie door Nedap waarborgt dat er steeds specifieker kan worden geautoriseerd en dat informatie over gebruik en raadpleging van het elektronische cliëntdossier beschikbaar is gekomen.

Autorisatie

Voor veel organisaties is het een grote uitdaging om te komen tot een logische en verantwoorde autorisatiestructuur. Deze is in het ideale geval gebaseerd op vertrouwen en doet een beroep op de professionaliteit van de medewerkers. Maar is het daarbij voldoende om uit te gaan van cliëntlocaties of is het verstandiger om te autoriseren op basis van de cliënt-medewerkerrelatie? En wat zijn de overwegingen om medewerkers in staat te stellen zichzelf te kunnen autoriseren via de zogenoemde escalatie? De applicatiespecialisten van AdCase kunnen u helpen de juiste keuzes te maken. Ook wanneer u nog geen gebruik maakt van Ons® autorisatie, bent u bij AdCase aan het juiste adres om de overgang naar Ons® autorisatie in goede banen te leiden.

Audits

De AVG stelt verplicht dat raadpleging van het dossier wordt geregistreerd (oftewel logging) en dat iedere organisatie hier structureel op controleert. Ons® autorisatie herbergt de auditfunctionaliteit om aan deze verplichting te voldoen. Met de audits kunt u precies achterhalen welke medewerkers toegang hebben gehad tot het dossier van een cliënt en welke acties daarbij zijn uitgevoerd.
De vraag hoe in de praktijk invulling gegeven kan worden aan een structurele controle is in goede handen bij de Functionarissen Gegevensbescherming (FG) van AdCase. Zij zorgen ervoor dat u de audits binnen Ons® autorisatie op een verstandige manier gebruikt.
De ondersteuning op dit gebied kunt u realiseren via een FG-abonnement. Ook bestaat de mogelijkheid tot eenmalige of periodieke ondersteuning op locatie.

Heeft u vragen over Ons® autorisatie, de AVG of wilt u een Functionaris Gegevensbescherming raadplegen? Neem dan contact met ons op.

U kunt ons bereiken op nummer 0541 – 723 975 of stuur een mail aan info@adcase.nl.