Ons® Cliënt dashboard

Binnen Nedap Ons® is het nu mogelijk om via Ons® Administratie inzicht te krijgen in de koppeling van een cliënt met Caren: Ons® Cliënt.

Ons® Cliënt is een handig dashboard dat gebruikers binnen zorgorganisaties inzage geeft in allerlei aspecten van de Caren-koppeling. Dit inzicht heeft zowel betrekking op het cliëntniveau, als ook op locatieniveau. Hierdoor kun je eenvoudig zien of een specifieke cliënt een Caren-koppeling heeft, maar ook welke cliënten op een afdeling een uitnodiging ontvangen hebben en waar een actieve koppeling tot stand is gebracht.
Ook is het met Ons® Cliënt mogelijk om de koppeling te beheren. Hierdoor wordt het dus mogelijk om vanuit Ons® Administratie cliënten uit te nodigen of te ontkoppelen.
Wel heeft de medewerker hiervoor natuurlijk de juiste autorisatierechten nodig.
U kunt Ons® Cliënt laten activeren via een ticket in het supportportaal van Nedap.

Mocht u hierover vragen hebben of een afspraak willen plannen, neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk.
Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085 – 7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl.