We kennen het waarschijnlijk allemaal wel. Binnen het zorgplan staat vaak zo veel informatie over activiteiten en handelingen dat de daadwerkelijke doelen en acties ondergesneeuwd raken. Vaak wordt er een verwijzing gemaakt naar een document of profielvragenlijst, maar die hebben weer geen koppeling met het zorgplan.

Dagoverzicht

Om het zorgverleningsproces beter te stroomlijnen heeft Nedap het Dagoverzicht ontwikkeld. Binnen het Dagoverzicht kun je vanuit het zorgplan inzage krijgen in alle handelingen, die op een dag uitgevoerd moeten worden. Deze handelingen hebben een link met het zorgplan, waardoor je doelgericht kunt rapporteren.

Omdat deze handelingen een koppeling met het zorgplan hebben, wordt doelgerichte rapportage ook eenvoudiger. In de Ons Dossier-app wordt dit overzicht ook aangeboden.

Het Dagoverzicht:

  • geeft inzicht in welke zorg er die dag geleverd moet worden.
  • wordt aangemaakt vanuit het zorgplan en toont de afspraken en gewenste handelingen voor vandaag en morgen.
  • is ook beschikbaar in de Ons Dossier-app,.
  • maakt doelgericht rapporteren eenvoudig.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Dagoverzicht? Neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl.