Ons® Medicatie; ondersteuning medicatie-toedienlijsten

Herkent u het onhandige werken met de papieren medicatielijsten? Het verzamelen van de lijsten, het bewaren of uploaden van de medicatielijsten per cliënt? Met Ons® Medicatie kan er digitaal afgetekend worden en is tevens de bewaartijd gegarandeerd.

Iedere zorgmedewerker herkent de problemen rondom het gebruik van de papieren medicatielijsten. Er moet dagelijks afgetekend worden en regelmatig moeten de “volle” lijsten verzameld en gearchiveerd worden.

Om dit proces te vergemakkelijken heeft Nedap een aanvullende applicatie ontwikkeld: Ons® Medicatie. Ons® Medicatie ondersteunt zorgorganisaties bij de uitfasering van papieren medicatie-toedienlijsten. De applicatie geeft de medewerker informatie uit het apotheek-informatiesysteem op basis van het BSN van de cliënt.

Op deze manier zijn de medewerkers in staat om de toedienregistratie digitaal vanuit het cliëntdossier zelf bij te houden. Dat kan vanaf de computer, maar er is ook een app op de telefoon beschikbaar. Denk aan het afvinken en het nakijken van medicatie, maar op termijn bijvoorbeeld ook aan het ontvangen van signaleringen in het geval van bijzondere situaties rondom medicijnen.

Vragen of alvast een afspraak plannen?

Neem dan contact op met uw implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl.