Haalt u alles uit Ons®?

Uit ervaring weten wij, dat het voor u als gebruiker van Ons® best lastig is om naast alle veranderingen in het zorglandschap ook nog alle nieuwe ontwikkelingen in het pakket te volgen. Hierdoor laat u misschien wel zaken liggen die u verder kunnen helpen in het efficiënter gebruiken van Ons®.

Met als resultaat: tijd besparen of verbetering van de kwaliteit van zorg. AdCase kan u ondersteunen en verder op weg helpen bij de optimalisatie van uw applicatie en/of werkprocessen rondom Ons®. AdCase doet u het voorstel om gebruik te maken van onze zogenaamde Ons®-optimalisatiescan.

De Ons®-optimalisatiescan van AdCase omvat:

1. Een QuickScan
In deze Quickscan bekijken wij uw applicatie op dit moment en controleren deze op een aantal punten, waaronder:

  • Het aantal en soort signaleringen.
  • De inrichting van het organigram en locatiegram en de aansluiting bij uw huidige organisatie.
  • De rechten en autorisaties van uw medewerkers.
  • De inrichting van uw rooster en uw cliëntenplanning.
  • De niet gedeclareerde zorg binnen uw organisatie.
  • De ingevoerde tarieven.

2. Een praktisch rapport met bevindingen en/of verbetervoorstellen
Onze bevindingen en eventuele verbetervoorstellen worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport wordt vervolgens met u besproken. U bepaalt zelf of en hoe u de verbetervoorstellen wilt doorvoeren. U kunt dit zelf oppakken of met ondersteuning* van een medewerker van AdCase.

*Indien u ondersteuning wenst van een medewerker van AdCase, dan ontvangt u vooraf een gedetailleerde offerte.

Kosten: De uitvoering van de Ons®-Optimalisatiescan kost € 475,00 (excl. BTW)

Werkproces-optimalisatie

Naast de “technische” beoordeling van de inrichting van de applicatie Ons®, worden we ook regelmatig gevraagd om te kijken naar de werkprocessen en deze mee te nemen in onze beoordeling.

Procesoptimalisatie in uw organisatie?

Wij kunnen u een vrijblijvend voorstel doen. Binnen AdCase hebben wij medewerkers die gespecialiseerd zijn op diverse gebieden en die hun expertise graag willen inzetten om uw doelstellingen te bereiken.

Uw organisatie nog effectiever en efficiënter laten werken met Ons®?

Interesse in één of beide optimalisatievormen? Neem dan contact op met Jelle ten Wolde, e-mail: j.tenwolde@adcase.nl of bel: 0541 723 975