Ons® rapportages

Hoewel in Ons® Administratie een aantal standaard-rapportages zitten ontbreken met name rond de financiering een aantal essentiële totaaloverzichten.

Met het financiële dashboard heeft Nedap op cliëntniveau een goed overzicht gebouwd. Maar als u snel de facturatie wil vergelijken met de journaalposten, de omvang van de totaal-geleverde zorg uitgesplitst naar financieringsvorm of de declaratie versus de afspraken met zorgverzekeraars is de informatie alleen versnipperd in Ons® Administratie te vinden. Voor dat doel levert Nedap de database OnsDB, waaruit die gegevens wel te halen zijn.

Vier standaard rapportages

Omdat de meeste organisaties behoefte hebben aan ongeveer dezelfde (financiële) overzichten, heeft Adcase vier standaard-rapportages gebouwd, die op wens opgevraagd kunnen worden. Hieronder staan die overzichten met hun mogelijkheden vermeld.

 • Om een vergelijk te kunnen maken met eventuele andere overzichten wordt bij cliënten het BSN-nummer vermeld, zodat een aansluiting gemakkelijk met externe rapportage te maken is.
 • Alle overzichten hebben betrekking op het lopende en voorgaande kalenderjaar, zodat er altijd een periode van 12 maanden inzichtelijk te maken is.
 • Op wens kunnen ook overzichten gegenereerd worden over eerdere kalenderjaren.

N.B. Door de opbouw van OnsDB is het niet mogelijk om een directe relatie tussen geleverde zorg en gedeclareerde zorg te leggen. De eenheden zijn dan ook in de afgeronde factuur-eenheden. Om dezelfde reden is niet-gedeclareerde / niet-gelegitimeerde zorg in dit overzicht niet zichtbaar. Nedap is wel bezig dit beschikbaar te maken, maar dat zal dan pas in de loop van 2018 bruikbaar zijn. (en dan ook alleen nog maar voor zorg geleverd vanaf 2018)

4 standaard rapportages in Ons®

1. Klanten/legitimatieoverzicht

 • Per cliënt worden de beschikkingen/financieringsvormen zichtbaar gemaakt.
 • Per financieringsvorm worden product(en), omvang, begin- en einddatum getoond.
 • Waar bekend wordt ook de debiteur/gemeente vermeld.

2. Productie-overzicht

 • In het productieoverzicht wordt op cliëntniveau alle geregistreerde zorg getoond.
 • Met deze gegevens is er per cliënt, per debiteur, per financieringsvorm en/of per product een overzicht te maken.
 • Dit overzicht is per gefactureerde dag. Per regel worden zowel maand, periode en weeknummer weergegeven zodat het overzicht op verschillende details-niveaus gemaakt kan worden.

3. Declaratieoverzicht

 • Vergelijkbaar met het factuuroverzicht worden alle declaraties van voorgaand en lopend jaar getoond.
 • Aanvullend worden ook alle gedeclareerde producten en de BSN van de cliënten getoond, waardoor u naast de overzichten zoals uit het factuuroverzicht, ook per product en/of per cliënt een overzicht kunt maken van de omvang van de zorg of de gefactureerde bedragen.
 • De omvang wordt weergegeven in de eenheden zoals ze ook in de declaratie vermeld staat, dus in eenheden van vijf minuten, een dagdeel enz.

4. Factuuroverzicht

 • In het factuuroverzicht worden van alle facturen van voorgaand en lopend jaar getoond: factuurnummer, factuurdatum en –periode, organisatie/cliënt, legitimatievorm.
 • Per factuur wordt het gefactureerde bedrag getoond en – als de debiteur een retourbericht stuurt – het geaccepteerde bedrag.
 • Door middel van draaitabellen in Excel is hierdoor per debiteur en/of legitimatievorm te zien wat er per factuurperiode in totaal gefactureerd is. Zo zijn o.a. de trends binnen de financiële stromen inzichtelijk te maken.
Helpdesk, Ons, AdCase, applicatie, zorg, welzijn, techniek,

Rapportage afnemen of ondersteuning nodig?

Rapportages afnemen?
Neem contact met ons op. Wij inventariseren samen met u naar de inzet van de rapportage – structureel of eenmalig bijv.

De AdCase Helpdesk
De genoemde rapporten worden vanuit de AdCase Helpdesk aangemaakt en aangeleverd. Naast het genereren van de rapportages kan de Helpdesk u ook ondersteunen in verdere Applicatiebeheer vragen. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, neem dan gerust contact met ons op via 0541 72 39 75 of info@adcase.nl