Rond het onderwerp Wet Zorg en Dwang (Wzd) en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nedap biedt daarom de mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp via online sessies. Je kunt je voor deze sessies aanmelden via Basecamp.

In de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat opgenomen dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om onder meer een digitaal overzicht. Daarin staan kwantitatieve gegevens over de uitgevoerde verplichte en onvrijwillige zorg. De functionaliteit om dit overzicht te kunnen maken, wordt waarschijnlijk in augustus door Nedap opgeleverd.

Aanleverdatum

De eerste aanlevering van dit overzicht stond gepland op uiterlijk 23 september 2021. De inspectie maakte onlangs bekend dat de uiterste datum voor het aanleveren van het digitaal overzicht met gegevens over het eerste half jaar van 2021 in uitgesteld; de nieuwe aanleverdatum is nog niet bekend.

Vragen?

Mocht je vragen hebben of informatie willen over de registratie binnen de Wet Zorg en Dwang, neem dan contact op met  je implementatiespecialist of met onze collega’s van de helpdesk. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 085-7607050 of via mailadres helpdesk@adcase.nl.