Vernieuwde HKZ-norm kleine organisaties

Als gevolg van de Coronacrisis heeft HKZ-NEN besloten de openbare commentaarronde inzake de vernieuwde HKZ-norm voor kleine organisaties uit te stellen tot nader order. Er is al input gegeven middels een enquête onder gebruikers van de norm en via enkele bijeenkomsten met kleine zorgorganisaties. De openbare commentaarronde die daarop volgend dit voorjaar zou plaatsvinden, is uitgesteld omdat de doelgroep logischerwijs heel druk is met het Coronavirus. Vanuit HKZ-NEN volgt nader bericht wanneer de openbare commentaarronde wel kan gaan plaatsvinden.


Zie onderstaand het bericht uitgegeven door HKZ-NEN:

Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm voor Kleine Organisaties uitgesteld

Eind 2019 en begin 2020 is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ (HKZ 143). De input voor de wijzigingen bestond uit een enquête, gehouden onder gebruikers van de norm. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kleine organisaties over de inhoud van de norm. De planning was, om in het voorjaar van 2020, de vernieuwde norm voor te leggen in een openbare commentaarronde. Echter, een groot deel van de zorg, en dus ook veel kleine organisaties, hebben op dit moment alle aandacht en zorg nodig voor de gevolgen van de coronacrisis. Omdat de inbreng van iedereen voor de inhoud van de norm van belang is, heeft HKZ besloten de openbare commentaarronde uit te stellen.

Als de omstandigheden het weer toelaten, zullen wij laten weten wanneer de openbare commentaarronde plaatsvindt. Houdt de website in de gaten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op via

nen-hkzcertificatie@nen.nl of telefoonnummer 015-2690318.