Wij zijn Adcase

Wij staan voor de ideale zorgwereld

Adcase ondersteunt sinds 2010 zorg- en welzijnsorganisaties in hun bedrijfsvoering. Vanuit landelijke dekking en regionale aanwezigheid leveren wij duurzaam een hoge mate van kwaliteit. Wij doen dit vanuit één professionele familie, waarin kennis gedeeld wordt en omgezien wordt naar elkaar.

Onze focus ligt op de kracht van de verbinding. Betrokkenheid van onze en jouw medewerkers, korte lijnen, persoonlijk contact, dit kenmerkt onze aanpak. Zodat iedereen datgene doet waar hij goed in is en samen doelstellingen behaald worden. Met als grote winnaars: jouw tevreden cliënten die op goede zorg kunnen rekenen, geleverd door een organisatie waarin het prettig werken is, voor nu en in de toekomst. Daarom ondersteunen onze medewerkers jouw organisatie vanuit jouw missie en visie, met hart voor jouw zaak, je medewerkers en je cliënten. Zo realiseren wij samen met jou de ideale zorgwereld!

Onze kernkwaliteiten

Vakmanschap

Complexe materie begrijpelijk maken, dat is waar wij voor gaan!

Kennis overdragen, elkaar stimuleren grenzen te verleggen, afspraken nakomen en uitblinken. Heel logisch voor ons!

Knelpunten signaleren? Dan ook direct een verbetervoorstel of een oplossing aandragen. Wel zo handig!

Kom werken bij Adcase

Versterken

Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om samenwerking over teams heen aan te gaan.

Wij durven te vertrouwen op een ander en laten dan ook los.

Vanuit een positieve instelling vragen en geven wij feedback.

Kom werken bij Adcase

Doenken

Wij gaan uit van mogelijkheden, delen ideeën met elkaar. Schakelen tussen denken en doen is onze tweede natuur.

Wij gaan aan de slag! Staan met onze voeten in de klei, hebben lef en beschikken over een feilloze intuïtie.

Wij hebben kennis, zijn bevlogen én flexibel. We weten wanneer stilstaan voor hollen gaat.

Kom werken bij Adcase

Ontzorgen

Aandacht voor behoeften van elkaar, ook als je dat even niet verwacht.

Wij blijven kritisch op onze inzet zodat beloftes worden nagekomen en voortgang in beeld is.

Heldere en duidelijke communicatie vooraf én tijdens het traject. Wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen.

Kom werken bij Adcase

Adcase. Van top tot teen.

Adcase ontzorgt en ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties in hun bedrijfsvoering. Landelijk leveren wij duurzaam een hoge mate van kwaliteit. Wij doen dit met ons team van collega’s, waarin kennis gedeeld wordt en omgezien wordt naar elkaar. Wanneer één professional van Adcase binnenkomt, wordt Adcase compleet vertegenwoordigd.

Als klant van Adcase krijg je (het kunnen van) ons van top tot teen

Met oog op de zorg
Een neus voor maatwerk
Altijd een stapje extra voor jou
Handen uit de mouwen
Mee denken met de klant
De taal van de zorg spreken

adcase jelle met handen in zak

Onze kernwaarden

Vrijheid

Samenwerken op basis van vertrouwen, heel normaal voor ons!

Rekening houden met elkaars wensen, zo werk je prettig samen!

We werken met duidelijke kaders, workflows en blauwdrukken, waarbinnen iedere collega de vrijheid heeft om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren.

Kom werken bij Adcase

Geluk

Successen delen en vieren met elkaar, zo werken wij graag!

Wij hebben oprechte interesse in elkaar, waarin iedereen wordt geaccepteerd en gewaardeerd.

De balans tussen werk en privé vinden wij belangrijk.

Kom werken bij Adcase

Respect

Wij hebben respect voor elkaar en zien het positieve in mensen.

Wij besteden aandacht aan zowel onze eigen als elkaars normen en waarden.

Aannames doen we niet, we praten met elkaar!

Kom werken bij Adcase

Samen

Wanneer één medewerker van Adcase binnenkomt, worden wij allemaal vertegenwoordigd.

Contact op informele wijze combineren met een professionele samenwerking? Geen probleem voor ons!

Wij geven elkaar gevraagd en ongevraagd feedback, voor zowel persoonlijke als gezamenlijke groei en ontwikkeling.

Kom werken bij Adcase