Samenwerken aan de ideale zorgwereld

In het vak van Zorg en Welzijn kennen wij met de 7 diensten onze kwaliteit, dat kan niet zonder een goede samenwerking met partnerorganisaties. Voor uiteenlopende zaken werken wij dan ook graag samen met onderstaande partijen.

Nedap zorg AdCase partner2

Waardigheid en Trots VWS AdCase

Kiwa AdCase zorg certificering

limpens en partners

TUV

dekra cert

hkz adcase