Meetperiode van 1 februari tot 31 mei 2020

Voor het tweede jaar op rij hebben aanbieders van wijkverpleging de verplichting om de zogeheten PREM-lijst in te vullen in het kader van cliënttevredenheidsonderzoek. De PREM-lijst is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten meet. De meetperiode duurt van 1 februari tot 31 mei 2020.

Op 31 mei moeten de gegevens aangeleverd zijn! 

Actiz raadt aan om de PREM via een meetbureau uit te voeren. U kunt zonder meetbureau bijvoorbeeld geen gegevens aanleveren bij Zorgkaart Nederland, terwijl dit met ingang van 2020 wel verplicht is.

Evenals vorig jaar werkt AdCase met LENS samen om u te helpen bij het op de juiste wijze uitzetten van de PREM-lijst. Enkele acties dient u zelf op te pakken, waarbij wij u kunnen adviseren. Daarnaast kunnen wij u een aantal werkzaamheden uit handen nemen, zoals:

  • vragenlijsten versturen en ingevulde vragenlijsten verwerken
  • nieuw: vragenlijsten telefonisch afnemen bij uw cliënten
  • gegevens aanleveren aan de Gegevensmakelaar Mediquest
  • toestemming van cliënten vastleggen voor het aanleveren bij Zorgkaart Nederland
  • gegevens aanleveren bij Zorgkaart Nederland

Kortom: wij kunnen de gehele meting en de aanlevering van gegevens voor u uitvoeren.

Meer weten over de PREM?

Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact op met:
Adcase: 0541 72 39 75 of info@adcase.nl

LENS business software:035-628 62 88 of info@lens-bs.nl