Verplicht voor alle zorgaanbieders wijkverpleging/-verzorging

Zoals u misschien weet is de PREM Wijkverpleging sinds 2019 verplicht voor alle zorgaanbieders die wijkverpleging/-verzorging bieden vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). De meetperiode van 2020 is anders dan vorig jaar. De meetperiode voor de PREM Wijkverpleging 2020 loopt van 1 februari 2020 tot 31 mei 2020. Op 31 mei moeten de resultaten aangeleverd zijn bij de externe partijen. Nieuw dit jaar is ook de verplichting voor het uitvoeren van het onderzoek door een meetbureau.

LENS en AdCase hebben een samenwerking opgestart om u te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging 2020.


Wat is de PREM en waarvoor wordt het gebruikt?

De PREM is een standaard vragenlijst, die de ervaring en beleving van cliënten met de wijkverpleging meet. De vragenlijst bestaat uit negen ervaringsvragen, twee aanbevelingsvragen, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen.

De PREM-meting heeft drie doelen:

  1. Input voor leren en verbeteren door uw organisatie
  2. Informatie voor (toekomstige) cliënten via keuze-informatie op Zorgkaart Nederland
  3. Informatie voor zorgverzekeraars, zodat zij deze informatie kunnen gebruiken in inkoopgesprekken met zorgaanbieders.

Voor wie is de PREM verplicht?

De PREM Wijkverpleging is verplicht voor zorgaanbieders die verpleging en persoonlijke verzorging bij de cliënt thuis leveren en die vanuit de Zvw gefinancierd wordt.

Wat moet er gedaan worden en wat kunnen LENS en AdCase voor u doen?

Wat Wie
Toestemming van cliënten vastleggen voor aanleveren van gegevens aan het meetbureau Uzelf
Vragenlijsten versturen en ingevulde vragenlijsten verwerken LENS & AdCase
Gegevens aanleveren aan de Gegevensmakelaar Mediquest LENS & AdCase
Toestemming van cliënten vastleggen voor het aanleveren bij Zorgkaart Nederland LENS & AdCase
Gegevens aanleveren bij Zorgkaart Nederland LENS & AdCase
Terugkoppeling van de resultaten binnen de organisatie en doorvoeren van eventuele verbeteracties Uzelf

Wij kunnen de gehele meting en de aanlevering van gegevens uitvoeren. Uw cliënt krijgt per post of per e-mail een vragenlijst toegestuurd. De ingevulde vragenlijsten worden naar LENS teruggestuurd en verwerkt in Happy Survey. Happy Survey is onze online applicatie voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken. De resultaten kunt u, met uw inlogcode, direct inzien.

>>> Uw aanvraag ontvangen wij graag voor 15 april 2020.

Welke cliënten worden benaderd voor de PREM?

Om de PREM uit te voeren moet u minimaal 175 cliënten benaderen. Hebt u minder dan 175 cliënten, dan benadert u al uw cliënten. U mag cliënten benaderen die maximaal 12 maanden geleden uit zorg zijn gegaan.

Uitgesloten van deelname zijn cliënten die enkel huishoudelijke hulp ontvangen en/of cliënten die minder dan een maand in zorg zijn.

Wat is er veranderd ten opzichte van 2019?

  • De gegevensmakelaar: Vorig jaar was dit Desan, in 2020 is dit Mediquest.
  • Aanleveren bij de gegevensmakelaar: In 2019 kreeg de organisatie een code toegestuurd waarmee ze ook zelf konden aanleveren. Dit jaar moet dit via een meetbureau.
  • Aanleveren bij Zorgkaart Nederland: In 2020 is het verplicht om de gegevens aan te leveren bij Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland accepteert geen gegevens als de zorgorganisatie de meting zelf heeft uitgevoerd. Hierdoor bent u verplicht de meting door een meetbureau uit te laten voeren.
  • PREM is niet meer anoniem: De gegevens worden wel anoniem bij Mediquest aangeleverd maar i.v.m. het redactieproces van Zorgkaart Nederland is het niet mogelijk anonieme resultaten aan te leveren bij Zorgkaart Nederland. De naam van de cliënt en een telefoonnummer/e-mailadres wordt meegeleverd aan Zorgkaart Nederland. De waardering van de cliënt wordt wel anoniem op zorgkaartnederland.nl geplaatst.
  • Toestemmingsverklaring door meetbureau m.b.t. Zorgkaart Nederland: Bij de vragenlijst wordt een toestemmingsverklaring opgenomen. Met deze toestemmingsverklaring geeft de cliënt wel/geen toestemming voor het doorleveren van gegevens aan Zorgkaart Nederland. Als de cliënt geen toestemming geeft, worden de gegevens alleen anoniem aan Mediquest geleverd en niet aan Zorgkaart Nederland.
  • Meetperiode: Vorig jaar was de meetperiode in het najaar. Dit jaar is de meetperiode begonnen op 1 februari 2020. Op 31 mei 2020 moeten de gegevens aangeleverd zijn bij Mediquest.

Meer informatie over de PREM Wijkverpleging 2020?

Neem voor meer informatie of een offerte contact op met AdCase of LENS. Uw aanvraag ontvangen wij graag voor 15 april 2020.

AdCase: bel 0541 72 39 75 of mail naar info@adcase.nl  

LENS business software: bel 035 628 62 88 of mail naar info@lens-bs.nl