Privacyverklaring Adcase

Adcase respecteert de privacy van jouw (zorg)organisatie en die van jouw cliënten. Je zal mogelijk voor ons en onze dienstverlening kiezen (of je hebt al voor ons gekozen) en dat waarderen wij. Met dit privacy statement willen wij je duidelijk maken dat wij bepaalde informatie verwerken, waaronder persoonsgegevens. Met dit statement willen wij je ook informeren over onze privacy- en informatiebeveiliging.

Wij verwerken persoonsgegevens in navolging van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei.

Waarom verwerkt Adcase (persoons)gegevens

Als (zorg)organisatie heb je de wettelijke verplichting (WGBO) om bepaalde gegevens van je cliënten te documenteren, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, maar ook noodzakelijke medische informatie over een cliënt, geleverde zorg en financiële gegevens voor declaraties. Dit zijn gevoelige persoonsgegevens die niet in verkeerde handen mogen vallen.

Adcase verwerkt (persoons)gegevens uit naam van de (zorg)organisatie die onze dienstverlening inhuurt, jij dus! Wij kunnen het Digitaal Berichtenverkeer tussen gemeente en organisatie overnemen, zodat jij zorg kan verlenen aan jouw cliënten. Daarnaast kunnen wij ook helpen met het implementeren van Ons® van Nedap, een elektronisch cliëntendossier. Wanneer je vragen hebt over Ons® kun je altijd onze Helpdesk bellen, zodat wij jou op afstand kunnen helpen bij je vragen. Met deze diensten kunnen wij cliëntgegevens (en in sommige gevallen medewerkergegevens) inzien en, naar jouw wens, verwerken. Wij doen dit met de grootste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

Adcase als Verwerker

Wij zijn daarmee veelvuldig de Verwerker (term uit AVG), waarbij jouw organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke (term uit AVG) is. Adcase stelt hoge eisen aan haar beveiligingsnormen. Zo hebben alle medewerkers binnen Adcase een geheimhoudingsverklaring ondertekend en zijn zij verplicht zich aan de gedragscode te houden die binnen Adcase heerst.

Stoppen van dienstverlening

Wanneer de dienstverlening tussen Adcase en de (zorg)organisatie stopt, worden de (persoons)gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan is.

Nieuwsbrief

Indien jouw (zorg)organisatie diensten of producten afneemt van Adcase, sturen wij de organisatie maandelijks een nieuwsbrief toe. Hierin staan altijd belangrijke ontwikkelingen in de zorg vermeld (informatief), en hoe Adcase daarin ondersteuning kan bieden (service gerelateerd). Een enkele keer kan het voorkomen dat Adcase een extra nieuwsbrief verstuurd, doordat recente nieuwsitems dusdanig relevant geacht worden dat ze niet kunnen wachten tot de volgende maandelijkse nieuwsbrief. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Na de economische levensduur van de dienstverlening worden er ook geen nieuwsbrieven meer gestuurd, tenzij er toestemming wordt gegeven door jou.

Bescherming van informatie

Kortom, de bescherming van privacy en informatie is belangrijk voor jou en voor ons. Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd en worden met regelmaat getest op geldende wet- en regelgeving. Adcase heeft actuele beheersprocedures, zodat informatie nauwkeurig, actueel en
compleet te houden en om onbevoegde binnen en buiten onze organisatie (vanzelfsprekend) geen toegang te verlenen tot gegevens.

Verstrekken van informatie

Adcase verstrekt geen (persoons)gegevens aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond, zoals op verzoek van de Autoriteiten, gerechtelijke bevelen of in geval van fraude of schade.

Verzoek op inzage en correctie/verwijdering

Verzoeken op inzage en correctie worden enkel schriftelijk behandeld, omwille van jouw privacy. Wanneer je om inzage van je eigen gegevens verzoekt, worden de gegevens enkel verstrekt als er voldoende zekerheid is dat jij degene bent die om de gegevens vraagt.

Bij correctie van gegevens moet je gegronde argumentatie hebben dat de gegevens gecorrigeerd moeten worden. Dit dien je te doen bij de Verwerkingsverantwoordelijke, omdat je bij deze organisatie zorg ontvangt en zij het eerste aanspreekpunt zijn. Wanneer Adcase van de Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek ontvangt en diens goedkeuring, honoreren wij het verzoek zo snel als mogelijk.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van dit privacy-statement vragen hebben dan kun je ons je vraag stellen via het e-mailadres onderaan of via de telefoon.

Klachten

Als je een klacht hebt over onze dienstverlening, dan kun je jouw klacht melden via onderstaand e-mailadres en dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op. Dit privacy-statement kan gewijzigd worden. Dit privacy-statement is voor het laatst gewijzigd op 16-05-2018.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adcase gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Hoe lang bewaren we Cookies gegevens

Google Analytics – type cookie _ga – 24 maanden- voor optimalisatie van de website.
Aanmeld formulier – voor bepaalde tijd – om contact op te nemen met de klant.

Disclaimer

Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare
wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.

Adcase B.V.

Enschedesestraat 2k
7575 AB Oldenzaal

Telefoonnummer: 0541 72 39 75
Voor algemene vragen of klachten: info@adcase.nl
Voor vragen over privacy: privacy@adcase.nl

Cookies