Zorginstituut Nederland heeft de handboeken voor de aan te leveren indicatoren voor verpleeghuiszorg over het verslagjaar 2020 goedgekeurd en gepubliceerd. Er zijn geen wijzigingen in de indicatoren ten opzichte van 2019. Wel is de meetinstructie duidelijker gemaakt. Ook is er een aanpassing rondom de aan te leveren score van de cliëntervaringsgegevens: in 2020 zijn er drie toegestane methodes voor deze score.

In de handboeken ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ en ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling’ van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso worden de indicatoren beschreven en de meetinstructies nader toegelicht.

Tussen 8 januari en 30 juni 2021 moet het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren én de kernfactoren personeelssamenstelling gaan plaatsvinden in een speciale portal. Zorgorganisaties ontvangen eind oktober 2020 een brief van Zorginstituut Nederland met informatie over de procedure. 

Klik hier voor meer informatie:
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/handboek-kwaliteitsindicatoren-2020/

Wil je meer weten? Neem dan contact op via info@adcase.nl of 0541 – 72 39 75.